Inspirert på landsmøtet 2019

Idun Gulla Dyrnes og Ingunn Herstad Hensel på Venstres landsmøte 2019 (Foto: Oda Scheel), Foto: Oda Scheel

Idun Gulla Dyrnes og Ingunn Herstad Hensel fra Indre Østfold Venstre deltok denne helgen på Venstres Landsmøte 2019 på Hell i Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Etter en krevende periode i partiet med ugreie meningsmålinger og tendenser til uro på grasrota – samlet partiet seg på landsmøtet for felles mobilisering. Samling om grunnleggende sosialliberal politikk ble en rød tråd. «Frihet for den enkelte, ansvar for hverandre», Venstres motto siden stiftelsen i 1884. Delegatene reiste hjem med mye god politikk og en solid porsjon inspirasjon i bagasjen.

Dørum inspirerer som bie

Idun og Ingunn er klare for valgkamp. Det blir en av Venstres tøffeste valgkamper noensinne.

Idun og Ingunn reiste som en del av Viken Venstres delegasjon. Idun er styremedlem i Viken og Ingunn leder Viken Venstres valgkomite. Viken Venstre er en betydelig større delegasjon enn tidligere Østfold Venstre var. Og med betydelig større gjennomslagskraft ved landsmøtet. Vi er nå i ferd med å bli godt kjent og godt samkjørt i Viken Venstre.

Viken Venstres delegasjon til Landsmøtet 2019 (Foto: Oda Scheel)

Landsmøtet 2019 behandlet:

✅ Venstres 10 liberale prinsipper (revisjon og fornying av prinsippene som har fulgt oss siden stiftelsen i 1884. «Frihet for den enkelte og ansvar for hverandre».)

✅ Lokalpolitisk dokument – «Lokalsamfunn for fremtida»

✅ 6 politiske uttalelser om grønn næringsvekst, skole, fiskeri og havbruk, gratis tannbehandling, BPA-ordningen mer brukerstyrt, mennesker på flukt og nei til digital masseovervåkning. Du kan lese uttalelsene her: https://www.venstre.no/kategori/landsmote/uttalelse-landsmote/

Uttalelsene betyr feks at Venstre skal arbeide for (lite utvalg):

  • At 95% av alle husholdninger og bedrifter skal ha bredbåndstilgang på minst 100 Mbit/s i 2020. (Dette ansees som en grunnleggende viktig infrastruktur)
  • At tannhelsetjenester på sikt skal omfattes av Folketrygden og fungere på samme måte som fastlegeordningen (hvor du betaler en egenandel og de store kostnadene dekkes av Folketrygden. Dette er et viktig grep for utjevning av sosial ulikheter.
  • At man er kritisk til egen regjerings foreslåtte digitale masseovervåkning.
  • At Venstres fritidskort innføres fra 2020.
  • At BPA-ordningen ansees som er verktøy for likestilling og det å kunne leve at sosialt og aktivt liv også med funksjonsvariasjoner.

✅ Nye vedtekter

✅ Regnskap, budsjett, kontigent, valg av valgkomite

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**