Framlegg til valliste

Vigleik Brekke

Nominasjonsnemda har i dag sendt ut sitt framlegg til liste for Øygarden Venstre før valet til hausten.

Nominasjonsnemnda består av Ellen Pedersen, Sigrun Søyland og Tore Turøy (leiar).

Nemnda har lagt vekt på å ha ei liste som har gode kandidatar frå heile den nye storkommunen. I tillegg meiner vi at vi har fått til ei god kjønnsfordeling. Med denne lista meiner vi at dersom vi kan stå saman og arbeide som eit lag i den komande valkampen, skal Venstre gjere eit godt val og få inn ei fin gruppe i det nye kommunestyret.

Vi oppmodar medlemmene til å møte opp på nominasjonsmøtet. Vi gjer merksam på at det er nominasjonsmøtet som skal bestemme den endelige lista. Dersom nokon har forslag på andre kandidatar som dei meiner bør stå på lista, er det høve til å kome med forslag heilt fram til møtet på tysdag.

Framlegg til liste:

1 Børge Haugetun
2 Elizabeth Toft Erichsen
3 Remi Andre Strømme Lønøy
4 Brith Ediassen
5 Espen Elstad
6 Sigrun Søyland
7 Rune Kobbeltvedt
8 Jarle Thorsteinsen
9 Arne Johan Tuvin
10 Odd Ivar Ølnes
11 Karina Hollup
12 Reidun Marie Nordvik
13 Randi Hansen Våge
14 Tore Magne Turøy
15 Ellen Pedersen
16 Ingrid Kristine Sæterdal
17 Håvard Kjetil Lygre
18 Jarle Sælensminde
19 Olav Kobbeltveit
20 Liv Ingrid Alvheim
21 Terje Norevik
22 Kjell Ingar Alvheim
23 Brit Tønnesen Fjell
24 Tommy Andre Borch
25 Ingrid Bjorøy
26 Helge Harald Fjell
27 Geir Atle Vik
28 Kari Østervold Toft