Vil du stå på liste for Venstre?

Vi vil ha deg med på laget til kommunevalget i 2019. Gi beskjed til nominasjonskomiteen uavhengig av om du har ambisjoner om å bli folkevalgt eller vil vise din støtte gjennom å stå på listen. Ved kommunevalget i 2015 fikk Vefsn Venstre 6,2% oppslutning. Dette var det beste valgresultat på 20 år. Vi ønsker å fortsette den gode trenden også ved neste valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Vefsn Venstre

Foto: privat

Hvorfor vil vi ha deg med på laget?
Vi spør deg om å stå på Venstreliste fordi vi
har tillit til deg, det du gjør og det du står for
vil bygge et lag av ulike mennesker som brenner for ulike saker
lokalpolitikken trenger nye og engasjerte mennesker
mener du vil gjøre vår liste mer tiltrekkende for velgerne

Vi leter etter personer som har engasjement for næringslivsutvikling, kultur, miljøinteresse, og et sterk sosialt engasjement og interesse for organisasjonsbygging.

Hva vil det si å stå på liste?
Det å stå på liste betyr at
– du viser offentlig at du mener Venstres verdier og saker er viktige for lokalsamfunnet
– du har muligheten til å bli folkevalgt
– du er med på å bidra til at flere viser engasjement for stedet du bor og det som skjer i lokalsamfunnet

Vi trenger både dem som ønsker å bli folkevalgt (stå langt opp på lista) og dem som vil vise støtte gjennom å stå på lista. Dette bestemmer du selv.

Hva er det å være folkevalgt?
De folkevalgte er med på å ta beslutninger som påvirker skole, miljø, verdiskaping og velferd i kommunen vi bor i. I Venstre ser vi på det å være folkevalgt som en ombudsrolle. Det betyr at en folkevalgt

  • lytter til personer, organisasjoner og bedrifter
  • tar opp de utfordringene folk vil løse
  • er med på å skape et lokalsamfunn bygd på tillit mellom politikere og velgere.

Folkevalgte møter i kommunestyret ca én gang i måneden. I tillegg kan man bli valgt inn i ulike utvalg og styrer som har ulik møtefrekvens. Der er oppgaven å få gjennomslag for Venstres program i samarbeid med de andre politikerne og skape gode løsninger til det beste for folk og miljø.

Ønsker du mer info? Venstres møter i lokal- og fylkeslagene er åpne for alle som ønsker å være tilstede. Du er velkommen til å kontakte oss i Vefsn Venstre og du finner mye info på www.venstre.no. Dersom du ønsker det, har Venstre flere tilbud om skolering.

Vår politikk
Venstres utgangspunkt er det enkelte menneskets personlige frihet og det ansvaret vi har for fellesskapet, for miljøet og for hverandre.

Vi setter miljøet og bærekraft foran profitt.

Vi mener at kommunene må legge til rette for skoler og barnehager der dyktige voksne har tid, kompetanse og ressurser til å ta vare på barna våre.
Venstre vil ta Norge i en miljøvennlig retning. Våre lokallag arbeider for å ta vare på naturen og å gjøre det enklere for innbyggerne å ta grønne valg.
Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper verdier i lokalsamfunnet.
Venstre i hele landet er opptatt av fattigdom, psykiatri, rusomsorg, eldreomsorg og barnevern. De som trenger hjelp skal få det, og vi må drive mer med forebygging slik at flere fanges opp tidlig.

Venstre er en pådriver for en åpen kommune der innbyggerne blir lyttet til pengene brukes fornuftig og der det er liten avstand mellom innbyggerne og kommunen.

Kjenner du noen skap-Venstre/Venstre-sympatisører du mener vi burde spørre? Gi oss et navn!!

Med vennlig hilsen
Johanna-Franziska Wika
Leder for Vefsn Venstre
Mobil: 41511939
e-post:[email protected]

Du kan også ringe eller ta kontakt med lederen for valgkomitéen, Carola Karl Urvik,
Mobil: 48144644
e-post:[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**