Lillestrøms grønne kulturportal

Store ting er på gang i Kirkegata i Lillestrøm. Der hvor det i dag er gjerder og grå plasser, er en helt ny grønn kulturportal i ferd med å reise seg. Det er viktig for byen og for regionen. For Venstre handler dette om å sette mennesket i sentrum, og om å styrke Lillestrøm som en regionby hvor det er attraktivt å bo, jobbe og komme på besøk.

En av de tingene som er under oppføring, er et flunkende nytt bibliotek. Mangelen på bibliotek har lenge vært et savn i Lillestrøm by. Ikke fordi det er veldig langt å dra til biblioteket på Strømmen, men fordi et moderne bibliotek er mer enn et sted man går for å låne bøker: det er en møteplass, en kunnskapsarena, et sted for dialog, et sted for læring, et sted for aktiviteter. Det er noe vi trenger flere av. Ikke minst i regionbyen og kunnskapsbyen Lillestrøm.

I tilknytning til biblioteket, vil musikk- og kulturskolen få nye lokaler. Det blir moderne fasiliteter, øvingsrom og nye muligheter til å utvikle tilbudet enda mer. Og i eksisterende bygg i Kirkegata 10, blir det en total ombygging til et nytt lokale for mange ulike ungdomsaktiviteter.

Den siste store brikken i den grønne kulturportalen, er et nytt bygg for Akershus Kunstsenter. Fra dagens lokaler i Storgata 4 har Akershus Kunstsenter klart å løfte kunst fra hele verden inn i byen, og det har klart å rette kunstverdenens øyne mot Lillestrøm. Men dagens lokaler er gamle, trange og dårlig tilrettelagt. Nå skal kunstsenteret inn i et nytt og spektakulært bygg som blir godt synlig i bybildet og som tydelig signaliserer at man har kommet til en spennende arena. Med nye og moderne lokaler, er utviklingsmulighetene for Akershus Kunstsenter enorme. Og med det plasserer vi Lillestrøm by på kartet som en kreativ og spennende by, åpen for nye tanker, og alltid åpen for nye muligheter.

Midt mellom de nye byggene, kommer det en ny grønn bypark. Denne skal fylles med aktiviter som spiller på lag med det som foregår inne i husene. Og når alt er ferdig, blir dette det første som møter deg når du kommer til Lillestrøm med tog eller buss: Den grønne kulturportalen som sier velkommen til byen.

Sammen med Lillestrøm Kultursenter, som lenge har vært et kulturelt kraftsenter for hele regionen, vil nyvinningene i Kirkegata utfylle hverandre og skape en mangfoldig arena der alle kan finne noe de vil gjøre: enten det er å delta som utøver, gå på konsert, se på en forestilling, være tilhører på et foredrag, lese en bok, beundre nye kunstverk, prøve noen av aktivitetene i parken eller bare sitte på en benk og se på livet. Lillestrøms grønne kulturportal skal være for alle.

Boye Bjerkholt, ordførerkandidat for Lillestrøm Venstre

Innlegget stod på trykk i Romerikes Blad 19.03.2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**