Nei til tiggerforbud i Sola

Det er med glede vi registerer at Høyre denne helgen vedtok at tigging skulle være lov, sier Venstres gruppeleder Anja berggård Endresen. Venstre var et av partiene som hardt kjempet mot de Sola innførte tiggerforbud i 2017. Hun er nå optimistisk til at Høyre sin ordfører nå vil ta initiativ til å oppheve tiggerforbudet og sender inn spørsmål knyttet til dette til førstkommende formannskapsmøte.

I brevet til ordfører skriver Venstre følgende: I lys av prinsippvedtaket om tigging fattet på Høyres landsmøte, ønsker jeg å stille spørsmål til ordfører knyttet til muligheten for å oppheve vedtaket som Høyre og Frp stod bak i Sola kommune som forbyr synlig sosial nød gjennom tiggerforbudet som ble innført i 2017?

 

Venstre opplever at det er de samme menneskene som tidligere tigget om penger, som fremdeles er synlige i sentrumsområdet mens de nå selger blader og derigjennom omgår tiggeparagrafen som ble innført. Den sosiale nøden har bare inntatt en annen form og de som sitter der har ikke lenger lov til å ta imot penger utover inntektene de evnt får gjennom bladsalget.

 

Det ble tidligere vist til aggressiv og trakasserende oppførsel blant tiggerne som bakgrunn for at Sola kommune vedtok forbud mot tiggere. Slikt ville også kunne blitt håndtert av andre regler i politivedtektene knyttet til forstyrrelse av ro og orden. De fleste som var i en situasjon av dyp sosial nød, satt stille med sin kopp i sentrumsområdene og bad om hjelp.

 

Anja Berggård Endresen

 

Vil ordfører i lys av prinsippavklaringen i sitt eget parti, derfor ta initiativ til en revidering av politivedtektene for derigjennom å få omgjort tiggerforbudet?

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**