Innlegg til klimaregnskapet til Harstad Kommune

Førstekandidat for Harstad Venstre, Even Aronsen., Theodor Karlsen

Venstre har vært spent på å få se tallene til klimaregnskapet siden vi vedtok at det skulle opp i kommunestyret. Og tallene overrasket meg – særlig den store økningen i utslipp mellom 2009 og 2016. Nå ligger vi på et skremmende høyt nivå og det blir en jobb å komme ditt vi har satt oss som mål. Men alt håp er ikke borte, nei tvert imot.

Fremover vil det handle om å være fremtidsoptimister, å være fremoverlente og få gjennomført gode tiltak med høy effekt. I miljø- klima- og energiplanen kommer det frem mange tiltak som er viktig at vi får gjennomført. For å peke på noe som burde være svært enkelt å få gjennomført er det rutiner rundt energisparing i kommunen. Herunder tiltak rundt belysning, varme og ventilasjon.

Det er ofte at jeg går forbi rådhuset og andre kommunale bygg på ettermiddag og kveldstid, og hver gang uten feil er lysene på og ingen hjemme. Det bør være veldig enkelt å få på plass bedre rutiner her.

Samtidig burde vi se til byer og kommuner som allerede gjør gode tiltak og får gode resultater. Eksempelvis kan vi se til Bergen. Bergen har hatt nesten ti prosent reduksjon i sine utslipp fra 2016 til 2017. Der har de fokusert særlig på veitrafikk, noe som også har vært et fokus her i Harstad de siste årene. Ved å fortsette det gode arbeidet med Harstadpakken, få på plass alle delene og fortsette kollektivsatsningen i samarbeidet med fylkeskommunen tror jeg vi kan få betydelige reduksjon på utslipp fra samferdsel også i Harstad. Andre fokusområder vil være landstrøm til båt, i større grad benytte tre som byggemateriell og sette krav om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Det er klart at noe av dette vil koste – men samtidig vil det være besparende for både miljøet og økonomien. Og det haster.

I morgen skal flere hundre elever ut i klimastreik, og jeg applauderer engasjementet deres. Jeg blir oppriktig stolt av vi har ungdom i denne kommunen som har et brennende engasjement for sin egen fremtid og som sier at nok er nok, nå må handling til. Og jeg er helt enig. Derfor kommer jeg til å møte opp i morgen for å lytte til hva ungdommen har å si, og det oppfordrer jeg resten av kommunstyret også til å gjøre. For klimasaken er vår tids største og viktigste kamp. Og her er det ungdommen som leder an, og kommunen kan ikke sakke akter ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**