Nei, nei, nei!

Pål Farstad, medlem fylkesutvalget i Møre og Romsdal, Sponland Foto

Det er provoserende at det gis tilbud om utvinningstillatelse tett på de viktigste gytefeltene for sild. Det er ikke for å være trollete at Venstre i Møre og Romsdal er så opptatt av å slå ring om disse feltene rett utenfor stuedøra vår. Det er rett og slett fordi det er særdeles viktig for at silda som en fornybar ressurs skal vokse opp og bli både en ressurs som menneskemat og som mat for f.eks. torsk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Hvis vi roter det til for framtidige silderessurser, rammer vi miljøet og vi ødelegger muligheter for verdiskaping i et evighetsperspektiv. Det er det som er det sentrale her.

Jeg mener vi skal lytte enda mer til de tydelige rådene fra Havforskningsinstituttet som er så tydelig på at hele sokkelområdet fra Møre til Lofoten er spesielt sårbart.

Om noen dager får jeg besøk av partikollega og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth, til fylket. Denne saken blir blant det viktigste jeg tar opp med han. Det er viktig å få avklart hva som er innafor regjeringsplattformen, slik at vi kan unngå slike tvilstilfeller som stadig dukker opp.

Hvis det blir slik at olje- og energidepartementet stadig utfordrer grensene og rammene, må det få konsekvenser. Når vi stadig vekk blir utfordret på denne viktige saken for fiskerinæringa og miljøet, er det påkrevd å se nærmere på om vi bør ha en større sikkerhetsmargin ved å beskytte større områder enn i dag.

Pål Farstad, 1. kandidat til fylkestinget, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**