Ketil Kjenseth besøkte Nordmøre og Kristiansund

Mandag 25. februar hadde vi besøk av vår dyktige stortingspolitiker Ketil Kjenseth. Ketil er leder i Energi- og miljøkomiteen og er med i delegasjonen til Nordisk råd hvor han er spesielt interessert i sirkulærøkonomi.

Besøket startet med en rundreise på sundbåten. Her møtte han Andre Keane og Sebastian Videhult fra Apoint som orienterte om planene for selvkjørende (autonom) sundbåt. Ketil synes planene var spennende og var imponert over hvordan tjenestetilbudet kunne utvides med ny teknologi.

 

Ketil Kjenseth foran Sundbåten, verdens eldste kollektivtransport i kontinuerlig drift.

 

Fra venstre: Ragnhild Helseth, Sebastian Videhult, Asgeir Bahre Hansen, Pål Farstad, Ketil Kjenseth og André Keane.

 

Turen gikk videre til Campus F13 hvor Kjenseth fikk møte gründerne som i disse dager lanserer en helt ny teknologi for utsetting av brøytestikker og ikke minst resirkulering av disse. RoadTech AS er i ferd med å utvikle ny type brøytestikke med en selvgjengende skrue, en maskin som setter den ut i bevegelse og en stikketerminal som vasker, sorterer og lagrer stikkene mellom sesongene

Årlig er nær 3 millioner brøytestikker på avveie, dette tilsvarer rundt 900 tonn plast. Mange av disse blir liggende igjen ute i naturen. Siden de ikke kan gjenvinnes, må de deponeres som spesialavfall. Dette ønsker Peder og Jørgen i RoadTech å gjøre noe med. Da trenger de politisk drahjelp. De må komme krav til entreprenørene om å bruke brøytestikker som kan gjenbrukes, og det må holdes regnskap over hvor mange brøytestikker som settes ut og som hentes inn. Kun da vet vi eksakt hvor mange brøytestikker som blir liggende igjen i naturen.

Ketil Kjenseth fikk møte RoadTech AS hos Vindel i Campus F13. Fra venstre Sindre Darre, Jørgen Klokseth, Ketil Kjenseth, Peder Stømsvåg, Pål Farstad og Asgeir Bahre Hansen.

Dagen ble avsluttet på Husøya hvor Ketil fikk møte Bjørn Ansgar Waage som står bak et helt nystartet selskap i Bolga Industripark/Sub Sea Base Kristiansund. Selskapet er sannsynligvis de første i Europa som kan gjenvinne usortert plast av ulike kvaliteter. Anlegget vil komme i drift før sommerferien, og vil ha kapasitet til å gjenvinne ca. 20.000 tonn plast, det er anslått til å være ca. 10% av all plast i Norge. Anlegget har store dimensjoner, og kan lage råstoff som vil inngå i en rekke plastprodukter. Kundene vil sannsynligvis være både nasjonale og internasjonale.

Utfordringen for Waage er å bygge opp god logistikk både inn og ut av anlegget. Det betyr at det må etableres innsamlingspunkter i hele Norge. Vi kommer helt sikkert til å høre mer om dette prosjektet som tar tak i en av våre største miljøutfordringer.

Fra venstre Bjørn Ansgar Waage, Erlend Berntsen, Ragnhild Helseth og Ketil Kjenseth.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**