Tid for klimasamarbeid

Klimastreikende barn og unge i LIllesand sist fredag., Foto: Petter N. Toldnæs

Norge og Agder må kutte utslipp. En del av løsningen er å gjøre det enklere for folk å ta grønne valg. Samtidig bør miljøpartier samarbeide i stedet for å hakke på hverandre.

Paradokset i tirsdagens leder er tydelig: Samtidig som Fevennen slår fast at Venstre har «mistet klimasaken», har avisen et oppslag om at «Utslippene fra biltrafikken går ned». Venstre har kjempet for at det skal lønne seg å velge miljøvennlige biler i 25 år. Nå har Norge den grønneste bilparken i verden, der halvparten av nybilsalget i 2018 var rene og miljøvennlige elbiler.

Som lokalpolitikere som i mange år har jobbet for en bedre miljø- og klimapolitikk, må vi innrømme at den naturlige refleksen er forsvar. Det passer seg ikke i en tid der tusener av ungdommer streiker for klimaet. Vi er medlemmer av et miljøparti og heier på engasjementet, vi tar ansvar for det vi får til – men også for at vi ikke har kommet lengre.

Vi tror ikke på moralisme. Vi tror på gulerøtter.
Vi heier på ungdommen som streiker for klimaet. Global oppvarming vil ha store konsekvenser for matproduksjon, for artsmangfold, for bosetningsmønster og for levevilkår over hele verden. Vår generasjon er den første som for alvor merker disse endringene på kroppen – og den siste som kan gjøre noe med dem. For lite har skjedd i klimapolitikken. Det handler likevel ikke om at politikere ikke har lyttet til folket. Politikere er, i motsetning til hva mange tror, ganske flinke til å lytte. Det er nemlig én ting politikere er mer avhengige av enn noe annet: Stemmer ved valg. Og det får du ganske enkelt ikke uten å lytte til folks bekymringer.

Skillet i klimapolitikken går ikke mellom Venstre og Miljøpartiet. Det går mellom de grønne og de grå. Vi heier på hver eneste velger som velger et parti som kjemper for reduserte utslipp, en renere klode og hverdagstiltak for vanlige folk som kan bidra.

Vi tror ikke på moralisme. Vi tror på gulerøtter. De virker. Om vi klarer å gjøre det litt enklere å velge grønt, vil summen av alle de små handlingene bli en stor, klimavennlig kraft. Slik vi har gjort med avgiftspolitikken for bilene. Det er utrolig men sant, nå er annenhver nybil en elbil. Det handler ikke bare om Tesla, men det handler om Leaf, Ampera, E-Golf, BMW i3 og flere. Hverdagen er blitt enklere for folk. I Kristiansand får utslippene ned også blant bussene, tunge kjøretøy og varebiler.

I Norge har vi har som mål at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. Dette forsterkes gjennom rekordutbygging av landstrøm for skip i norske byer (bl.a. Kristiansand). Rekordstor investering i nye grønne arbeidsplasser, gjennom investeringsselskapet Nysnø. Rekordsatsing på grønne båter og ferger langs kysten i Norge. Det skjer en batterirevolusjon til sjøs. Regjeringen har bidratt med gitt 1,3 milliarder i støtte til elektriske båter. I 2022 er det ventet at Norge har 70 elektriske ferger. Det grønne skiftet skjer på vår vakt.

Det er ikke nok. Men vi er på rett vei.
Kloden koker. Elever streiker. Og det er ungdommen som skal leve lengst med konsekvensene av en mislykket klimapolitikk. Men i arbeidet for et bedre klima må vi også lære oss å telle. Både i kommunestyret og i Stortinget må vi skape flertall for løsninger som skaper det grønne skiftet. Flertall blant vanlige folk. Flertall for tiltak som reduserer utslipp.

Det gjør vi best gjennom samarbeid. Samarbeid for klimaet. Samarbeid for framtida.

Ivar Bergundhaugen, ordførerkandidat Kristiansand Venstre
Christine Alveberg, andre kandidat Kristiansand Venstre
Petter Benestad, tredje kandidat Kristiansand Venstre
Asle Nesland, ordførerkandidat Lindesnes Venstre
Petter N. Toldnæs, fylkesleder og ordførerkandidat Lillesand Venstre
Beate Marie Johnsen, fylkesordførerkandidat Agder Venstre
Jacob Handegard, andre fylkeskandidat Agder Venstre
Morten Leuch Elieson, tredje fylkeskandidat Agder Venstre

(Publisert i Fædrelandsvennen 27. mars 2019)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**