Våre kandidater til valget 2019

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Her er Trondheim Venstres liste ved valget i 2019

1 Erling Moe, 1958 (kumulert)
2 Lucie Katrine Sunde-Eidem, 1981 (kumulert)
3 Trond Åm, 1976 (kumulert)
4 Eirin Sørå, 1998 (kumulert)
5 Geir Liang, 1969
6 Marthe Strickert, 1981
7 Erik Magnus Iversen, 1991
8 Marit Rødevand, 1988
9 Magne Mæhre, 1968
10 Bente Kjøsnes, 1952
11 Hanne Moe Reitan, 1978
12 Eirik Gjelsvik Medbø, 1987
13 EliSiv Hårstad Skjei, 1969
14 Simen Gangstad, 1998
15 Diana van der Meer, 1976
16 Michael Kahn, 1974
17 Marie Jakobsen Lauvås, 1988
18 Frode Støre Bergrem, 1965
19 Ann Helen Skaanes, 1992
20 Ivar Koteng, 1959
21 Astrid Gynnild, 1952
22 Thorbjørn Bratt, 1947
23 Andreas Tjørve, 1995
24 Jens-Fredrik Nakken, 1989
25 Lill Eva Bråten, 1986
26 Tormod Anders Sletten, 1962
27 Tove Lill Karlsen, 1967
28 Morten Wikstrøm, 1981
29 Jens Erik Widén, 1982
30 Tore Pukstad, 1968
31 Sverre Clausen, 1940
32 Martha Hagerup Nilson, 1977
33 Eva Lyngaas Enge, 1969
34 Tore R. Jørgensen, 1946
35 Håkon Melsæter Worren, 1941
36 Tiril Marlene Tronstad, 2000
37 Jarle Drageset, 1942
38 Brynjulf Moe, 1963
39 Camilla Wangsmo Westvik, 1997
40 Hallvard Kvaal, 1996
41 Pål Berntzen, 1946
42 Ilse Håbjørg, 1987
43 Hans Oskar Ødegård Hagen, 1997
44 Randi Sørdal Stølan, 1969
45 Terje Norddal, 1947
46 Anne Morkemo, 1966
47 Torbjørn Houge, 1980
48 Astrid Seim Ekeland, 1942
49 Odd Harald Dahl, 1948
50 Emil Grove Dyrvik, 1992
51 Egil Utseth, 1978
52 Torild Hafstad, 1955
53 Bård-Idar Kvam, 1975
54 Elsa Reiersen, 1941
55 Erlend Vandvik, 1969
56 Viljar Sæbbe, 1998
57 Sigmund Aasjord, 1977
58 Tor Johan Nicolaisen, 1953
59 Lillfrid Annie Sakshaug, 1978
60 Tor Erik Vassvik, 1978
61 Arve Hov, 1978
62 Helge Rolstadås, 1977
63 Astrid Storsve, 1944
64 Ann Helen Helgemo, 1978
65 Silje Kreken Almeland, 1984
66 Lars Jølle, 1955
67 Tove Eivindsen, 1977
68 Henrik Carstens, 1953
69 Johan Sandberg, 1954
70 Elisabeth Paulsen, 1944
71 Jon Gunnes, 1956
72 Marie Helene Widerøe, 1941
73 Anders Kirkhusmo, 1932

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**