Miljø og oppdrett

Maria Serafia Fjellstad , Foto: Jo Straube / Venstre

Viser til Kåre Nordgårds innlegg i HT 30.3 om oppdrettsdebatten i kommunestyremøtet 21.3. Først må jeg få si at jeg setter stor pris på det engasjementet mange har for miljøet i havet og oppdrettsnæringa spesielt. Folk bryr seg og folk engasjerer seg: til det beste for lokalmiljøet og til det beste for klimaet. En av konklusjonene i dette innlegget var imidlertid at Venstre sier «tja». Det kjenner jeg meg ikke igjen i.

Fisk er en viktig del av fremtida vår. Fisk er viktig i et folkehelseperspektiv: hvor fisk med sine proteiner, vitaminer og omega 3 er et helsemessig godt valg på matbordet. Fisk er viktig i et miljøperspektiv: hvor man i avveining mellom kjøtt og fisk absolutt bør velge fisken dersom det er CO2-utslippene som veier tyngst. Fisk er også viktig i et næringsperspektiv: Norge er bygd på fisk, det er vår aller viktigste eksportvare nå og i fremtida. Dersom fisk skal kunne spille en slik rolle er også oppdrett av stor betydning. Oppdrettsnæringas fremvekst har allerede vist hvordan den kan bety mye i et næringsperspektiv og også bidra til mer fisk på matbordene verden over. Imidlertid har næringa en betydelig bakside: miljøkostnadene har vært og er betydelige både under merdene og i det økologiske miljøet både lokalt og regionalt. Null lus, null rømming og en betydelig reduksjon av miljøkostnadene er ei forutsetning for ei bærekraftig oppdrettsnæring.

Venstre har i behandling av kystsoneplanen vært kritisk til nye lokasjoner der hvor det allerede er høy byrde av tidligere lokasjoner, og der hvor farvannet er mindre egnet. Venstre har stemt i mot flere slike. Venstre ser det slik at kystsoneplanen slik den er i dag regulerer mer de praktiske forholdene rundt bruk av kystsonen vår: og i liten grad tar opp i seg de prinsipielle debattene der miljø og næring vektes mot hverandre. Venstre ønsket derfor torsdag 21.3 debatten velkommen, vi støttet SVs forslag til vedtak og ønsket det behandlet på møtet. Venstre sier ja til innovasjon i oppdrettsnæringa, med både lukkede anlegg, landbaserte anlegg, anlegg til havs og også andre spennende løsninger: Vi må få bukt med miljøproblemene for fisken, for havet og for oss.

 

 

Maria Serafia Fjellstad

Varaordfører og kommunestyrerepresentant for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**