Vefsn Venstres liste til kommunevalget 2019

Franziska Wika, Per Christian Enger , Tom Remhaug Duesund, Wika

Vefsn Venstre har mange nye navn på lista og har hatt sin første samling av listekandidatene. – På dette møtet har vi kartlagt hvilken kompetanse vi besitter blant våre listekandidatene for å meisle ut en strategi for vårt valgprogram, sier leder i Vefsn Venstre og listens førstekandidat Franziska Wika. Utover våren kommer vi til å besøke bedrifter og virksomheter i vår kommune for å få viktige innspill til arbeidet med programmet. Bærekraft vil være et gjennomsgangstema for Vefsn Venstre den kommende perioden. Vi ønsker også å sette stort fokus på psykisk helse. Miljøbevist styring og grønn stedsutvikling er grunnlaget for at innbyggerne i kommunen vår kan leve gode og miljøvennlige liv. Vi fortsetter vårt engasjement for utviklingen av Vefsn-skolen og samiske rettigheter også i kommende periode. Venstre vil være en pådriver for nyetableringer av offentlig og privat virksomhet og Vefsn kommune skal starte arbeidet med en kulturstrategi.

Har du innspill til Vefsn Venstres valgprogram kan du ta kontakt med oss. Du finner oss også på Facebook.

1 Johanna-Franziska Wika 1962 Distriktsmusiker

2 Per Christian Enger 1974 Grunnerverver

3 Tom Remhaug Duesund 1969 Analytiker

4 Ben Roger Øien 1971 Helsefagarbeider

5 Irina Haga 1991 Analytiker

6 Waseem Aldali 1980 Økonom

7 Gry Orfei Solbraa 1969 Prest

8 Hugo Ronald Raste 1953 Adjunkt m/till.

9 Janicke Kernland 1966 Museumsleder

10 Alfred Stamnes 1994 HIAS medarbeider

11 Torild Joakimsen 1947 Ingeniør (pensj)

12 Magne Grøva 1944 Lektor (pensj)

13 Randi Elise Valla 1965 Musiker

14 Anita Heli 1971 Landskapsingeniør

15 Erlend Kleiven Lorentzen 1978 Psykolog

16 Jelena Irikova Zjalilova 1965 Førskolepedagog

17 Hans Eivind Høydal 1934 Vedlikeholdsingeniør (pensj)

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**