Vil ha krematorium med livssynsnøytralt seremonirom i Indre Østfold

Askim krematorium nedlagt 2006, (Foto: Indre Østfold Venstre)

Kremasjon i Indre Østfold

Venstre ønsker krematorium med livssynsnøytralt seremonirom og livssynsnøytral minnelund i Indre Østfold kommune for egne innbyggere.

Vi lever i en moderne tid hvor moderne mennesker med moderne familier skal stedes til hvile.

Venstre ser viktigheten av ro, nærhet, verdighet og ivaretakelse av livssyn og overbevisning for de som er døende og deres pårørende.

Å yte godt tilbud til kommunens innbyggere fra vugge til grav – og tilby gode tjenester lokalt – er noe av den overordnede målsettingen med kommunebyggeriet vi holder på med.

Derfor bør ha eget krematorium med eget livssynsnøytralt seremonirom hvor avdøde kan stedes til hvile lokalt, pårørende kan overvære kisteinnføring i ovn, avdøde kan tilbys plass ved minnelund stelt av det offentlige, og pårørende kan besøke denne minnelunden for blomsternedleggelser ved ønske og behov.

Om seremonirommet også skal kunne ivareta minnesamvær kan man ta stilling til på seinere tidspunkt. Vi skal gi gode tilbud til våre innbyggere – før, under og etter – livet og døden. Dette er jo den overordnede målsettingen med kommunebyggeriet.

Askim krematorium nedlagt 2006
 • Vi bør tilby livssynsnøytrale løsninger.
 • Andelen som ønsker kremasjon stiger. I dag: 30% i IØK, Norge: 40%. Andelen stiger. I 2017 ble 102 av 340 døde i IØK kremert.
 • Dersom vi har et godt kremasjonstilbud lokalt – vil andelen kremasjoner stige ytterligere.
 • Vi bygger tradisjoner ut fra hvilket tilbud vi rigger for våre innbyggere.
 • Det er behov for minnelunder for urnenedsettelse – dette kan tilbys ved kirkegårdene – og livssynsnøytralt ved et krematorium.
 • En minnelund krever ikke gravsted-stell, man kan nedlegge blomster og tenne lys ved en navneplakett dersom man har ønske om dette. Minnelunden stelles av kommunen. Dette er vanlig i andre land (som feks Sverige), og blir stadig mer vanlig også i Norge. Mange ønsker ikke å påføre sine pårørende arbeidet med å stelle et gravsted, mange har ikke pårørende, noen har pårørende fra andre kanter av landet, osv.
 • Det er behov for et livssynsnøytralt seremonirom.
 • Livssynsnøytralt seremonirom kan etableres i tilknytning til krematorium.
 • Dersom krematorium har seremonirom – kan pårørende ha seremoni ved kisten på stedet, pårørende kan overvære kisteinnføring i ovn, og man kan evt legge til rette for at lokalene også kan ivareta minnesamvær.
 • Miljøaspekt 1: man unngår transport til Sarpsborg/annet sted – inkl for pårørende
 • Miljøaspekt 2: man reduserer behov for utvidelser av kirkegårder i IØK. Dette krever areal. Jordvernhensyn. Økonomi (ekspropriasjon)
 • Styrker lokalt næringsliv: alle deler av gravferd innehar et næringsperspektiv – vi styrker lokalt næringsliv dersom alle deler av tilbudet utføres lokalt. Kanskje med unntak av omsetning innenfor båretransport.
 • Indre Østfold kommune er stor nok for å ivareta denne oppgaven for egne innbyggere + nabokommuner. Og små nok til at man ikke har behov for stor kremasjonsovn (under 200 pr år) – Marker og Skiptvet – OK.
 • Lokalisering og utforming av krematorium med livssynsnøytralt seremonirom tas stilling til etter utredning. Utredning omkring dette starter når den nye kommunen er etablert.
 • Ovn: kapasitet/behov – under/over 200 kremasjoner pr år
 • Tjensten ivaretas innenfor selvkostområdet – kremasjonsavgift og leie av lokaler for livssynsnøytralt seremonirom (gravferdsstøtte 24.000 dersom avdøde er ubemidlet eller under 18 år) – noe til drift av minnelund.
 • Sted: sentralt, men rolig. Unngå transportbehov. God minnelund med utsikt. Fin utsmykning. Evt plass for minnesamvær.

Venstre foreslo i Fellesnemnda 02.04.19 at Indre Østfold kommune etablerte lokalt krematorium med livssynsnøytralt seremonirom og -steder. Saken fikk ikke flertall. Venstre løfter dette inn på nytt når ny kommune er etablert.

Døden er en viktig del av livet. Indre Østfold kommune skal tilby gode tjenester også etter døden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**