Kristiansund har sagt opp samhandlingsavtale med helseforetaket

"Foto:KsuVenstre"

Kristiansund kommune sier opp sin samhandlingsavtale med Helse Møre og Romsdal HF. Det ble enstemmig vedtatt i bystyret tirsdag 9.april. Her er varaordfører Ragnhild Helseth sitt innlegg i debatten i bystyret.

 

 

 

 

PS 19/16: Oppsigelse av kommunale samhandlingsavtaler med Helse Møre og Romsdal HF

Innlegget som varaordfører og gruppeleder Ragnhild Helseth holdt i bystyret 9.4.19 i saken:

 

-Venstre støtter rådmannens innstilling om at Kristiansund kommune sier opp samhandlingsavtalen med Helse Møre og Romsdal.

 

Rådmann har redegjort for Bystyret om saken. Lovefestede rettigheter overfor pasienter blir overholdt.

 

Gjeldende avtale har en oppsigelsetid på ett år, og vi ser da at pasientene er sikret i fasen frem til nye avtaler fremforhandles. Det er pasientens beste som det her handler om.

 

Venstre sin posisjon

Siden styret i Helse Møre og Romsdal i desember 2018 gjorde sitt vedtak om innsparinger har Venstre sagt klart ifra om at fødetilbudet i Kristiansund må skånes og rehabiliteringstilbudet i Aure videreføres.

 

 

Venstre står samlet

Årsmøteuttalelser fra både Kristiansund Venstre og Møre og Romsdal Venstre og i flere leserbrev har vi samlet stått på standpunktet om at fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus ikke må legges ned.

 

 

Helseforetaket har fjernet funksjoner over tid

Ledelsen i helseforetaket har gjennom lang tid fjernet funksjoner for så i neste runde å argumentere for hvorfor Kristiansund sykehus ikke kan beholde spesialiteter.

Det er denne runddansen som skaper frustrasjon og sinne.

Og det er denne strategien som gjør at vi nå protesterer høylytt.

Ser ikke helseforetaket se konsekvensene?

Er det ikke mulig for ledelsen i helseforetaket å se at befolkningens ve og vel er deres hovedoppgave når kryssende interesser oppstår? Det er nå vi ser at intensjonen med helseforetakene om å unngå lokale stridigheter heller har hatt motsatt effekt.

 

Kvinnehelse nedprioriteres

Utryggheten om hvordan drift av spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal skal løses, – ikke minst gjelder det kvinnehelse, den er med på å undergrave det arbeidet som gjøres ellers for å styrke attraktiviteten til vår del av fylket.

 

 

Driftsmodell helseforetak skaper avstand

Vi erfarer av helseforetak som driftsmodell ikke greier å ivareta samfunnsmessige konsekvenser når prosesser må justeres. Foretaket forholder seg kun til hva helseministeren har godkjent i foretaksmøtet.

Avstanden mellom befolkningen og helseministeren er uholdbar stor. Det må på plass beslutningsorganer med folkevalgt representasjon som kan påvirke på veien i tillegg til Stortinget.

 

 

Venstre bruker våre kanaler sentralt

Venstre bruker våre kanaler til å si ifra og gjøre kjent for våre politikere på Stortinget om situasjonen for befolkningen når det gjelder spesialisthelsetjenester i Møre og Romsdal, og i særdeleshet fødestilbudet som ikke kan aksepteres, som spesielt gjelder for innbyggerne i Aure og Smøla.

Vedtaket om nedleggelse av fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus viser at helseforetakene må fjernes.

 

I tillegg til å snakke, er handling det som trengs. I denne omgang er det å si opp samarbeidsavtalen mellom Kristiansund kommune og Møre og Romsdal helseforetak HF.

 

*

Om behandlingen i bystyret, se tk.no 09.04.19

https://www.tk.no/nyheter/kristiansund/bystyret/kristiansund-bryter-med-helse-more-og-romsdal-det-koker-i-hele-befolkningen/s/5-51-625758

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**