Vil styrke busstilbudet med 50 millioner

Foto: Liv Aarberg

Venstre vil styrke kollektivtilbudet i fylket med 50 millioner kroner. – Det er uakseptabelt at det kuttes i busstilbudet når målet er at flere skal reise kollektivt og bilbruken skal reduseres. Det er viktig del av den omstillingen som nå en ungdomsgenerasjon har aksjonert for. Det sier fylkestingsrepresentant Tove Eivindsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Eivindsen sier at Venstre gikk inn for dette i budsjettarbeidet for 2019. Nå er det en ny mulighet til å rette opp fordi det regnskapsmessige mindreforbruket fra 2018 er større enn ventet. Fylkesrådmannen foreslår å sette av drøyt 46 millioner av mindreforbruket i et disposisjonsfond.

– Jeg mener at dette bør brukes for å gi et bedre busstilbud i distriktene, sier Eivindsen.

Hun viser til de mange protestene mot redusert tilbud både i Melhus, Holtålen, Midtre Gauldal og Røros i sørfylket og på direkteruter i nordfylket. Spesielt manglende korrespondanse og tilbud Steinkjer-Namsos har skapt debatt i nord.

Fylkeskommunen vedtok i desember i fjor en årlig økonomisk ramme på 470 millioner kroner for regionbussene fra 2021. Dette er en nedgang sammenlignet med dagens årlige ramme på 516 millioner. Eivindsen mener dette må rettes opp – og at det nå er mulighet for det.

Hun sier det er positivt at fylkeskommunen oppfordrer flere til å ta tog der det er mulig.

– Vi vil styrke jernbanen i Trøndelag, men det går ikke tog overalt og sentralt stilles det krav om at vi må få ned persontrafikken. Når mange skoleelever skulker for klimaet, kan vi ikke kutte i busstilbudet, sier Eivindsen.

Eivindsen er også nestleder i fylkeskommunens hovedutvalg for næring og første vararepresentant for Venstre til Stortinget. Hun reagerer på at flere partier legger skylden for regjeringen. Det mener hun er grunnløst.

– Vi advarte flere ganger da Arbeiderpartiet og flertallet bestemte at de ville bevilge 50 millioner kroner ekstra til skole. Arbeiderpartiet hadde ikke inndekning i budsjettet for dette, og bad fylkesrådmannen finne penger, sier Eivindsen.

Fylkesrådmannen måtte da ta fra budsjettet til kollektivtrafikken. Det har vi nå mulighet til å rette opp igjen.

Flertallet, som brukte 50 millioner uten dekning, var Ap, Sp, SV, MDG og Krf.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**