Derfor bygget vi Flammen

Fra visjon til virkelighet: Venstres Inge Solli og Egil Hjorteset med modell av Kulturverket Flammen og Rotnes kirke i 2015, Nittedal Venstre

Det tok 18 år fra Venstre gikk til valg på å bygge kulturhuset til Kulturverket Flammen åpnet dørene i 2017. Nå har Flammen vært i bruk i drøyt to år, men det virker som huset har stått der i en evighet, og de fleste hjerter gleder seg.

Kulturhustomta der Kulturverket Flammen står i dag, ble for 20 år siden valgt til Nittedal kommunes tusenårssted. Samtidig ble det satt ned en politisk kulturhuskomite som skulle få fortgang i arbeidet med å bygge kulturhuset. Nittedal Venstre har i alle disse årene hatt en klar visjon for hva et kulturhus midt i bygda ville bety for innbyggerne våre og kulturlivet. En møteplass, et sted for opplevelser, utvikling, kunnskap, dannelse og stolt nittedalsidentitet. Vi ville ha gode lokaler der det lokale kulturlivet skulle få saler til kulturformidling, og der programmet kunne krydres med nasjonale artister. Vi ville ha et moderne bibliotek, gode lokaler for kulturskolen og øvingsrom for band som en del av ungdomstilbudet. Vi skulle gjerne hatt et serveringssted i kulturhuset også, men for å unngå å betale merverdiavgift måtte kommunen begrense den kommersielle virksomheten i huset. Vi får sette vår lit til at dyktige private aktører klarer å få til utesteder i tilknytning til utvidelsen av Mosenteret.

Flammen samler kulturformidling, kulturskole og bibliotek i ett og samme bygg, og det har vist seg å være en suksessoppskrift. Det er aktivitet i huset døgnet rundt, og har blitt en svært populær møteplass, – ikke minst for barn, unge og eldre. Biblioteket er meråpent, og tilbyr mye i tillegg til det å låne ut bøker. Forfattere kommer på besøk, det er eventyrstunder for barn og det gis plass til mange aktiviteter slik som språkkafe, kodeklubben og sjakklubben. Kultursalene i Flammen fylles av dyktige lokale dansere, teatergrupper, sangere og musikere. Det er dagperler for de som har tid til kulturopplevelser på dagtid, og et allsidig program hvor de fleste finner noe å glede seg over. Kulturskolen har endelig fått gode lokaler. Pianoundervisningen foregikk tidligere i fuktige lokaler rett ved Rotnesbadet. Ikke rart at en av pianolærerne i kulturskolen hoppet i taket av glede etter at de nye lokalene i Flammen ble tatt i bruk. Vi i Nittedal Venstre har i lang tid stått på for å få bygd kulturhuset slik det framstår i dag. Kulturverket Flammen er den beste investeringen Nittedal kommune har gjort på flere tiår.

Vi er i dag svært fornøyde med at Kulturverket Flammen ble bygd i ett byggetrinn, slik at vi også fikk et nytt og moderne bibliotek. Vi kan angre på at kommunestyret ikke la inn tilstrekkelig med penger til grunnarbeidene, noe som gjør at vi ikke kan utvide kulturhuset med et nytt byggetrinn senere. For vi ser jo at arealet er knapt, og i en vekstkommune som Nittedal er det viktig å også kunne tilpasse og utvikle tilbudet i takt med befolkningsvekst og nye behov.

Hele prosjektet ble bygget innenfor den avsatte budsjettrammen på 147 millioner kroner. Det som Høyre og Frp i Nittedal har omtalt som «budsjettsprekk», er i realiteten det nye biblioteket vårt. Det fantes et tidlig prisestimat på rundt 100 millioner, men da var ikke biblioteket en del av prosjektet. De blå partiene har konsekvent vært motstandere av å bygge kulturhus og bibliotek her i kommunen. Hvis de fikk bestemme ville Nittedal fortsatt hatt Akershus fylkes dårligste biblioteklokaler i bakgården på Bjertnes videregående skole. De ville i 2011 renovere samfunnssalen ved Nittedal ungdomsskole til en kultursal for rundt 30 millioner, uten at det ble bygd nytt bibliotek. Vi visste på det tidspunkt at Nittedal ungdomsskole skulle rives og erstattes med et nytt bygg. Nå framstår den planlagte kultursalen ved Nittedal ungdomsskole som et svart hull på byggetomta for ny ungdomsskole.

Den offisielle åpningen av Kulturverket Flammen skjedde 11. mars 2017. Vi er stolte og glade for at Nittedal har fått denne flotte møteplassen for kultur- og kunnskapsformidling. Kulturhuset vårt er sentralt plassert i det området som etter hvert skal utvikle seg til nye Nittedal sentrum. Besøkstallene i kulturhuset og biblioteket har vært høye, og flere og flere ser at Kulturverket Flammen har vært en god investering. Det har blitt «vårt kulturhus», det vil si hele bygdas samlingssted. Heldigvis har mange av de som har vært negative til at kommunen skulle bygge kulturhus i ettertid sett at resultatet har blitt bra. Kanskje var motstanden basert på manglende kunnskap om hva kulturhuset vårt skulle inneholde og at det skulle tilby så mye for så mange. Nittedal Venstre er stolt av at vi har stått i spissen for det politiske arbeidet for å få bygd Flammen, og er glad for at alle flertallspartiene etter kommunevalget sto sammen om dette. Takk til kulturlivet og innbyggere ellers som har stått på for å få realisert kulturhusdrømmen, og takk til ansatte, kulturlivet, frivillige og publikum som daglig skaper og deler opplevelser og glede i alle deler av huset!

Av Inge Solli og Egil Hjorteset, Nittedal Venstre

Kulturverket Flammen og kulturtorget i hjertet av Nittedal
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**