Mjøssykehuset til Lillehammer

En ung gutt besøker sykehuset for en helsesjekk., Foto: ACF

Fylkesleder Roger Granum i Oppland Venstre skriver i Gudbrandsdølen Dagningen tirsdag den 9. april 2019:

La oss slå det fast med én gang. Jeg bor noen kvartaler fra Lillehammer sykehus. Det kommer til å bli brukt mot meg.

La oss også slå fast en ting til. Venstre i Oppland har lenge ønsket seg en modell der sykehusene i Lillehammer, Elverum og Gjøvik videreutvikles samtidig som sentralsykehus-funksjonene beholdes på Reinsvoll og Sanderud (modell 3C i Sykehuset Innlandets idéfaseutredning).

Tilhengerne av å samle alt på ett sted, har gått for modell 1A, som betyr nytt sykehusbygg ved Mjøsbrua. Sykehusene på Tynset og Kongsvinger er det bestemt at skal bestå. Plasseringen av Mjøssykehuset ved Mjøsbrua er ikke den best mulige ut fra et faglig standpunkt (hverken for rekruttering, transportbehov eller byutvikling), men, som det er sagt fra styremedlemmer i Sykehuset Innlandet; «en annen plassering er politisk umulig».

Men «målbildet» som er vedtatt er nå et annet!

Målbildet som Helse Sør-Øst vedtok, er noe midt imellom 1A og 3C. Nå skal Mjøsområdet ha 3 sykehus i framtida. Da er det ikke lenger fornuftig å tviholde på det håpløse kompromisset!

Målbildet sier at vi skal ha ett hovedsykehus (der også psykiatrien samles), ett elektivt sykehus og ett ekstra akuttsykehus i tillegg til Tynset og Kongsvinger.

Det elektive sykehuset på Gjøvik.

Det er allerede mange som har pekt på at Gjøvik sykehus bør utvikles videre som det elektive sykehuset (sykehus for planlagte inngrep). Det vil være fornuftig å bygge videre på den kompetansen som Gjøvik har blant annet innenfor kreftbehandling. Det elektive sykehuset vil ha noen akuttfunksjoner, men skal ha hele Innlandet som opptaksområde.

Hvor bør da de to andre sykehusene ligge?

Hovedsykehuset og det ekstra akuttsykehuset skal da dekke et opptaksområde som omfatter hele Oppland og deler av Hedmark (sør dekkes av A-hus i Kongsvinger, nord dekkes av Tynset). Jeg synes svaret gir seg selv.

Regionsykehuset for Innlandet (Mjøssykehuset) må etableres på Lillehammer

Lillehammer er allerede størst og har tilgang på arealer nok til en utvidelse. Lillehammer har ikke de samme rekrutteringsproblemene som vi ser på noen av de mindre sykehusene. Lillehammer ligger geografisk bedre til i en region som i areal er større enn mange europeiske stater. Og det blir et langt rimeligere alternativ enn å bygge alt nytt på et nytt sted.

Det andre akuttsykehuset bør være sykehuset på Elverum.

Budsjettrammen er begrenset og helsetilbudet vårt er slik innrettet at jo mer vi bruker på bygninger, jo mindre blir det til behandling.

Men hva med Hamar?

Reisetiden fra Hamar til Elverum er ironisk nok nøyaktig den samme som til Moelv. Så for Hamars befolkning spiller det mindre rolle om sykehuset ligger her eller der. Men Hamar er den største byen i Innlandet og bør ha kraft nok nå til å ta samhandlingsreformen på alvor. Kommunene fikk gjennom reformen hovedansvaret for innbyggernes helse og det forutsettes at kommunene skal ha et bredere behandlingstilbud enn det vi ser i dag. Hamar bør sammen med sine nabokommuner ta mål av seg til å bygge et moderne og velfungerende lokalmedisinsk senter (LMS) som kan behandle de mest vanlige plagene.

Min kone og jeg bor i en stor og gammel enebolig på Lillehammer. Innen hovedsykehuset står ferdig, ser jeg for meg at huset er solgt, og at vi har valgt en mer lettstelt leilighet. Det kommunale helsetilbudet vil være mye viktigere for oss da. Og kanskje flytter vi like gjerne til Hamar? Kommunens evne og vilje til å prioritere også eldre innbyggere vil være avgjørende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**