Nei til grunnrenteskatt

Fra landsmøtet, Foto. Oda Scheel

Landsmøtet i Venstre sa nei til en statlig grunnrenteskatt på fiskeri og havbruk. Det betyr et ja til kysten og en videre god utvikling av kystens næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Næringa gir helårige arbeidsplasser, som igjen gir grunnlag for bosetting i distrikts-Norge. Og som de distrikts-optimistene Venstre er, må Venstre være det partiet som tar grep som virkelig betyr noe for distriktene.

I fjor ble det produsert 1,3 millioner tonn laks i Norge, og laksen selges til 150 land. I januar sto næringa for 1/5 av den samla fastlands-eksporten. I Vesterålen har oppdrettsnæringa større betydning enn den tradisjonelle fiskerinæringa.

Noe av viktigste Venstre kan gjøre for distrikts-Norge, for laksenæringa, og for å sikre fattige mennesker mat, er å sørge for frihandel.

For 10 år siden utløste feilslåtte avlinger høyere matvarepriser, og over 30 land innførte importrestriksjoner som sterkt bidro til å øke prisene, og de fattigste landene ble selvfølgelig hardest rammet.

Vi vil at kommende generasjoner skal ha et velferdsnivå tilsvarende det vi har. Ei videre positiv utvikling innen oppdrett, der det tilrettelegges for videre vekst og utvikling, er derfor viktig.

Miljømessig bærekraft handler ikke om at vi ikke skal ha miljøpåvirkning i det hele tatt. Spørsmålet er om fotavtrykket som settes, kan forsvares av det som næringa faktisk produserer.

Laks og fisk kunne med fordel vært frakta med jernbanen. Skal vi redusere det miljømessige fotavtrykket så det monner, kommer vi ikke utenom realisering av Nord-Norgebanen.

Om målet utelukkende er å forhindre økte utslipp til miljøet, er det vanskelig å argumentere for økt lakseproduksjon.

Men dersom vi tar hensyn til at produksjon foregår i fraflyttingstruede kystkommuner, kan bidraget til den samfunnsmessige bærekrafta være betydelig.

Næringa er global, og bruken av ny teknologi svekker våre geografiske fortrinn, som er uløselig knyttet til en lang kyst.

Det er store behov for investeringer i næringa for å sikre konkurranse- og bærekraft. Det fordrer ei næring som har muskler til å investere, og eierskapsmiljø som er knyttet til kysten.

De viktigste tilretteleggerne er kommunene. For å ivareta tilretteleggeroppgavene, må kommunene settes i stand til å gjøre det.

Venstre sier ja til at kommunene skal ha inntektene fra Havbruksfondet, og nei til at distrikts baserte næringer skal betale mer skatt enn næringslivet sentralt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**