Leiar

Bjarte Gangeskar er leiar i Gloppen Venstre

Bjarte Gangeskar vart på årsmøtet vald som leiar i Gloppen Venstre.
Med seg i styret har han Olav Fuglestrand, Alf Erik Røyrvik, Vigdis Henden, Bernt Kristian Holtan og Ole Henrik Mølmann.

Varamedlemer : Ragnar Eimhjellen og Ragnhild Eimhjellen

Kontaktinformasjon
Bjarte Gangeskar
Tlf: 905 81 490
E-post: [email protected]