Sandfallet er et viktig friområde som ikke må bygges ned!

Privat

Vi i Venstre ser at administrasjonen i Alta kommune foreslår å legge en gravplass på Sandfallet. Dette er noe vi fraråder på det sterkeste. Området som er foreslått blir hyppig brukt, både sommer og vinter, av beboere og skolene som ligger i nærheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

En gravplass vil etter vår mening ikke være forenlig med dagens bruk av området.

Det vil ifølge prognosene bli mangel på gravplasser i relativt nær framtid, og man må iverksette tiltak for å møte utfordringen. Et alternativ er å bygge et krematorium, noe man kan samarbeide med omliggende kommuner om. I dag er nærmeste krematorium i Tromsø, og et samarbeid om bygging vil kunne gjøre det økonomisk forsvarlig.

Et annet alternativ vil kunne være å benytte gamle gravsteder som ingen lenger ser til.

Venstre er også positiv til å se på Altagårdsskogen som ny gravplass. Skogen blir i dag benyttet som turområde for naboer, barnehager og andre, og trenger et løft som en gravplass i kombinasjon med en park med turstier kan gi. Dette vil også være en måte å bevare deler av skogen på for kommende generasjoner.

 

Asbjørn Danielsen

5. kandidat for Alta Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**