Oppsummering fra fylkestinget i april

Foto: Simen I. Vangen

Under fylkestingssamlingen i Mosjøen 10.-11. april møtte Arne Ivar Mikalsen og Anja Johansen. Sakene som var til behandling var kanskje ikke av de mest spennende denne gangen og besto for det meste av årsmeldinger og høringssvar.

Sak 51/2019 – Høring – endring av luftfartsavgifter har Nordland Venstre og Arne Ivar Mikalsen jobbet mye med. Nordland Venstre fikk vedtatt en uttalelse om differensierte flyavgifter på Venstres landsstyremøte i juni 2018. Nå følger regjeringen opp og vil redusere avgiftene for små fly. Dette har stor betydning for oss i Nordland der Widerøes små fly er vårt kollektivtilbud. Les mer.

Arne Ivar fulgte også opp uttalelsen fra fylkesårsmøtet angående Helgeland Museum og fylkesrådets manglende bevilgning til Mjaavatnbrygga i Mosjøen og Rana Museums flytting til nytt og større bygg. Fylkesråden kunne ikke komme med lovnader om økt støtte til Rana Museum, mens Mjaavatnbrygga nesten er i mål. Vi følger denne saken videre og er skuffet over at fylkesrådet med SV i spissen ikke har funnet penger til dette enda. Les også om saken i Rana Blad.

Arne Ivar fremmet også en interpellasjon om de nye læreplanene og hvordan arbeidet med disse er lagt opp. Les mer og se video.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**