Tidligere Venstre-nestleder Guro Fjellanger er død

Guro var leder i Unge Venstre 1986-1988, nestleder i Venstre 1996-2000 og miljøvernminister i Kjell Magne Bondeviks første regjering 1997-2000.
Guro var leder i Unge Venstre 1986-1988, nestleder i Venstre 1996-2000 og miljøvernminister i Kjell Magne Bondeviks første regjering 1997-2000, Foto: Klima- og miljødepartementet

Tidligere Venstre-nestleder og miljøvernminister Guro Fjellanger (55) er død etter lengre tids sykdom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Fjellanger var leder i Unge Venstre fra 1986-1988, nestleder i Venstre fra 1996-2000 og miljøvernminister i Kjell Magne Bondeviks første regjering 1997-2000.

– Det er med stor sorg vi har mottatt nyheten om at tidligere nestleder i Venstre, Guro Fjellanger har gått bort. I går mistet Norge en grunnleggende sosialliberal og grønn dame. Våre tanker går til familien, sier partileder Trine Skei Grande.

Fjellanger hadde en rekke styreverv i ulike organisasjoner, statlige virksomheter og to regjeringsutnevnte utvalg. Hun var nestleder i Nei til EU 1988-1991 og deretter generalsekretær i samme organisasjon. Hun var medlem av Oslo bystyre fra 2007-2015. I 2007 mottok hun Equalitasprisen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

– Guro er en av de viktigste politikerne i Venstres historie. Hun brøytet vei i klimapolitikken og som miljøminister var hun med på å forhandle Kyoto-avtalen fram til signering, sier Grande.

Miljøengasjementet brant sterkt i Fjellanger. Hun gikk av som miljøvernminister sammen med resten av Bondevik I-regjeringen, da flertallet på Stortinget ville endre forurensningsloven og bygge gasskraftverk uten CO2-rensing.

– Brøt barrierer

Grande beskriver en politiker og et menneske som alltid kjempet for dem nederst ved bordet, helt fra statsrådskontoret til æresplassen på Gamle Oslo Venstres valgliste til høsten. Enten det gjaldt folk med funksjonsvariasjoner sin rett til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre, eller engasjementet mot fattigdom og for bedre integrering og inkludering i bydelen hun bodde i.

– Hun var et sterkt menneske som brøt mange barrierer ved å være den første til å inneha et så viktig politisk verv med sin funksjonsnedsettelse. Da jeg ble likestillingsminister med ansvar for mennesker med nedsatt funksjonsevne, viste Guro sitt engasjement med å starte Venstres funkisnettverk. Hun forsto hvordan hun kunne brøyte vei for andre, som ga henne energi til å stå opp mot systemene. Det imponerte oss alle, sier Grande.

– Vi tapte en stor politiker i Guro, men innsatsen hun la ned vil bestå i lang tid. Engasjementet og arbeidet i klima- og miljøpolitikken og hennes innsats for likeverd og like rettigheter vil gjøre verden til et bedre sted etter henne, sier Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**