Venstres ansatte på Stortinget

Stab / administrasjon

Torild Skogsholm
Sekretariatsleder
480 82 650
torild.skogsholm@stortinget.no

 

Guri Kinneberg
Konsulent
23 31 33 62 / 988 67 993
guri.kinneberg@stortinget.no
Arbeidsoppgaver: Administrasjon og merkantil

Politiske rådgivere

Idunn Helle
Politisk rådgiver
951 58 979
idunn.helle@stortinget.no
• Arbeidsoppgaver: Kommunikasjon, Familie og kultur, Utdanning og forskning
• Evt. faglige spørsmål for Grunde Almeland og Guri Melby.

Camilla Hille
Politisk rådgiver
23 31 33 57 / 977 57 207
camilla.hille@stortinget.no
• Fagområde: Helse og omsorg
• Evt. faglige spørsmål for Carl-Erik Grimstad

Håvard Sandvik
Seniorrådgiver
407 23 458
havard.sandvik@stortinget.no
• Fagområde: Utenriks, forsvar og finans
• Evt. faglige spørsmål for Abid Raja

Eili Vigestad Berge Eili Vigestad Berge
Politisk rådgiver
414 63 434
eili.vigestad.berge@stortinget.no
• Fagområde: Miljø og energi, Transport og kommunikasjon
• Evt. faglige spørsmål for Ketil Kjenseth og Jon Gunnes

Paal Kvassheim
Rådgiver
23 31 34 93 / 976 55 477
paal.kvassheim@stortinget.no
• Arbeidsoppgaver: Kommunal- og forvaltning, personlig rådgiver for Abid Raja
• Evt. faglige spørsmål for André N. Skjelstad

Susanne Bondevik
Politisk rådgiver
993 83 041
susanne.bondevik@stortinget.no
• Arbeidsoppgaver: Arbeid og sosial, næring, justis
• Evt. faglige spørsmål for Terje Breivik, André N. Skjelstad og Abid Raja

 

Kommunikasjon

Steinar Haugsvær
Kommunikasjonssjef
95 07 00 41
steinar@venstre.no
Arbeidsoppgaver: Leder arbeidet i informasjonsteamet

Karl Arthur Giverholt
Pressesjef
996 45 867
kag@stortinget.no
Arbeidsoppgaver: Pressekontakt stortingsgruppen

Thomas Lien
Kommunikasjonsrådgiver
952 70 526
thomas.lien@stortinget.no
Arbeidsoppgaver: Sosiale medier, pressekontakt

Kontakt Venstre via Stortingets kontaktskjema