Valgprogram 2019-2023

Våre 3 hovedsaker er:

  • En skole som løfter alle elever
  • Et nyskapende og fremtidsrettet næringsliv som tiltrekker seg unge med kompetanse
  • Gode og attraktive lokalsamfunn med gode reisemuligheter

Du kan lese hele programmet her