Venstre spør om Staup

Foto: Fotograf Hattrem

Venstres Karl M. Buchholdt lurer på når de 12 midlertidig stengte døgnplassene ved Staup helsehus blir åpnet igjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Han tar opp saken i et spørsmål til ordfører Robert Svarva (AP) i kommunestyret onsdag. – Når vil de midlertidig stengte heldøgnsplassene ved Staup helsehus bli gjenåpnet? er spørsmålet Buchholdt stiller til ordfører Robert Svarva (AP).

Staup helsehus hadde opprinnelig 44 døgnplasser tilgjengelig da det ble tatt i bruk i januar 2017, men i løpet av 2018 ble tolv plasser midlertidig omgjort til dagplasser som et ledd i arbeidet med omstillinger innen kommunens pleie- og omsorgssektor. – Det har hele tiden blitt sagt at nedstengingen av dette døgntilbudet skulle være midlertidig, sier Buchholdt.

Buchholdt viser til at kommunen i dag kun har 42 heldøgns plasser i institusjon tilgjengelig mot planlagt 54. – Selvsagt påvirker dette hvor godt tilbud vi som kommune kan gi våre innbyggere, blant annet har vi behov for plasser hvor vi kan ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, og det var også nettopp et tilsyn av fylkeslegen på Breidablikktunet. Her kom det også frem noen betraktninger om tilbudet Levanger kommune gir av helsetjenester, sier Buchholdt.

Han har store forventninger om å få et offensivt svar fra Svarva i onsdagens kommunestyremøte. -Jeg stilte spørsmål om hvor lenge den midlertidige stengingen av døgnplassene ved Staup helsehus ville vare i november i fjor. Da kunne ikke ordføreren gi meg svar på akkurat det, forteller Buchholdt. – Det er seks måneder siden, og kommunen har nå hatt godt med tid på å finne ut av hvor lenge den midlertidige nedstengingen vil vare, sier Buchholdt. – Derfor forventer jeg nå at ordfører Robert Svarva kan gi et svar på når disse døgnplassene blir gjenåpnet, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**