Ja til et samfunn for alle!

Mirnesa Balagic, 2. kandidat for Venstre i Ullensaker
Mirnesa Balagic, 2. kandidat for Venstre i Ullensaker

Ullensaker Venstres 2. kandidat, Mirnesa Balagic, har skrevet et leserinnlegg i Romerikes Blad om et samfunn hvor alle skal ha rett til å delta. Du kan lese innlegget i avisen ved å klikke på denne lenken til artikkelen eller se det gjengitt under, slik Mirnesa selv har skrevet det.


Ja til et samfunn for alle

1. april leste vi i RB om barn som ikke får muligheten til å delta på fritidsaktiviteter grunnet funksjonsnedsettelse eller språkbarrierer.
Et inkluderende samfunn med plass og muligheter for alle er fullt mulig. Her skal du få noen gratis tips!

Fritid og lek skaper gode relasjoner, utvikling og mestring, gode fellesskap og tilhørighet. Alle barn har ulike forutsetninger og måter å lære på, men deltakelse skal være lavterskel. Det er viktig å se mulighetene framfor begrensningene.

Vet du at Ullensaker har en utstyrslånordning (BUA) som gjør det mulig for innbyggerne å låne sport- og fritidsutstyr gratis? Eller om idrettsrådets fadderordning som skal bidra til å forebygge inaktivitet og mobbing og bidra til at barn og unge som har utfordringer med å delta i aktiviteter sammen med andre får en mulighet.

Har du hørt om Brukerstyrt personlig assistanse?
Mange barn med funksjonsnedsettelser har BPA for å leve det livet de ønsker å delta på aktiviteter på lik linje med andre.

En annen samlende kulturell arena er film. Det finnes filmer som er laget med tegnspråk slik at døve kan ha glede av film på lik linje med andre, teksting og lydteksting for døve, deg som av en eller annen grunn har utfordringer med å lese, eller ikke har norsk som morsmål. Flere filmer kommer også med synstolking som beskriver det visuelle som skjer på skjermen – en unik filmopplevelse for synshemmede.

Ser du! Det finnes mange løsninger. Det gjelder bare å se dem.

Faksimile
Faksimile av leserinnlegget til Mirnesa Balagic i Romerikes Blad

Så er det noe jeg vil si til deg som er voksen, om du er fritidsaktivitør, lærer eller bare arrangerer en aktivitet i blant: Ikke gå ut fra at et barn ikke kan være med på en aktivitet uten å spørre om det vil eller hva som skal til for at barnet kan delta. Ikke bestem hva hvert enkelt barn kan eller ikke, det finner hver og en helt klart ut selv. Til sist; reflektér over egne holdninger, tenk nøye på hvordan du uttrykker dem og hvilke konsekvenser det får. Du er et forbilde og holdninger overføres lett.

Husk at alle er forskjellige. En “Normal” skal ikke bestemme hvem som “passer inn” eller ikke. Disse forskjellene skaper det flotte mangfoldet i samfunnet.

Jeg har vokst opp i et lokalsamfunn som minoritetsspråklig med en funksjonsnedsettelse. Lek og fritid har vært en viktig faktor gjennom oppveksten.

Venstre mener det er viktig at barn og unge har like muligheter til å delta i de lokale aktivitetene. Tilbudet skal være lavterskel, bredt å omfatte alle innbyggere. Barnehage og skole bør også spille en viktig rolle i dette arbeidet.

Vi går mot lokalvalg og Venstres program skal formes av innbyggerne i Ullensaker. Erfaringer du gjør som innbygger i lokalsamfunnet vårt er verdifulle. Ta gjerne kontakt med oss med dine innspill via Facebooksiden til Ullensaker Venstre.

Mirnesa Balagic,
2. kandidat Ullensaker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**