Nedstemt: Interpellasjon om ICANs opprop for FNs atomvåpenforbud

Tirsdag 23. april valgte kommunestyret i Nes på Romerike å stemme imot å tilslutte seg ICANs opprop for FNs atomvåpenforbud. Dette fordi Ap og Sp, sammen med H og FrP, mener at lokalsamfunn ikke har noe med regjeringas anliggender å gjøre når det kommer til internasjonal politikk. Nes Venstre fikk støtte kun fra Nes SV.

Denne brede og internasjonale avtalen handler ikke om ensidig nedrustning, men er et pressmiddel for å få atommaktene til å seriøst arbeide for nedrustning. Under én prosent av det totale arsenalet kan føre til død, sykdom og hungersnød for to milliarder mennesker. Man støtter forbudet også i solidaritet med de 2,4 millioner som anslås å ha dødd, eller kommer til å dø, som resultat av ettervirkningene fra allerede gjennomførte atomprøvesprengninger verden over.

Takket være internasjonale forbud og avtaler har man fått bukt med bruken av klasevåpen og landminer. Ikke alle land var positive til dette i starten, men slikt nytter på sikt. 80% av verdens nasjoner har ikke atomvåpen som del av sin forsvarsstrategi, og det er på høy tid at også Norge slutter seg til dette.

Det er umåtelig trist at flertallet i kommunestyret valgte å ikke signere oppropet for atomvåpenforbudet, da 78% av den norske befolkning ønsker at Norge tilsluttes FN-traktaten mot atomvåpen, der 122 andre nasjoner allerede har signert.

Som et parti som setter demokrati aller høyest, så kommer Nes på Romerike Venstre til å respektere kommunestyrets avgjørelse.

Her er interpellasjonen i sin helhet:

Interpellasjon til kommunestyret 12. februar 2019

Tilslutning til ICANs byopprop

Bakgrunn:
ICAN inviterer norske byer og lokalsamfunn til å markere sin støtte til FNs atomvåpenforbud. Dette er en god mulighet for Nes kommune til å bidra i kampen mot atomvåpen!
FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden».

Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor denne viktige, globale avtalen. Gjennom ICAN cities appeal kan norske byer og lokalsamfunn bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten.

Byer som Manchester, Los Angeles, Sydney, Hiroshima og Nagasaki er allerede del av appellen. I Norge har Trondheim og Tromsø blitt med [Mo i Rana, Hammerfest, Sunndal, Horten, Levanger, Kristiansund, Bodø, og Bergen har kommet med etter innsendt interpellasjon] – og vi håper at mange flere norske byer og kommuner følger etter. Heriblant Nes på Romerike.

Når nasjonale styresmakter ikke makter å slå et slag for forbud, så har lokale myndigheter et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i internasjonale sikkerhetsdoktriner og i Norges sikkerhetspolitikk. Med ICAN cities appeal kan Nes kommune bli del av en internasjonal koalisjon av lokalsamfunn og byer som kan gi et viktig bidrag til atomvåpenforbudets suksess.

Alle lokalsamfunn som blir del av ICAN cities appeal får et spesialdesignet diplom, som en bekreftelse på at de deltar i den globale appellen om å støtte FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Nes Venstre fremmer derfor følgende:

1.Kommunestyret ber Ordfører signere ICANs “cities appeal” på vegne av Nes kommune.

2.Kommunestyret i Nes er dypt bekymret for den store trusselen atomvåpen medfører for folk og dyrs helse, og naturmiljøet for øvrig. Kommunestyret mener våre innbyggere og mennesker over hele verden har rett til å leve uten denne trusselen. All bruk av atomvåpen, uavhengig av om den er villet eller ved en ulykke, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker og miljø. Derfor støtter vi FNs traktat om forbud mot atomvåpen og ber regjeringen signere traktaten.

Innsendt av
Erik Holm Melby og Tom Fidje for Nes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**