Program for perioden 2019-2023

May Britt Vihovde, Svein Abrahamsen og Monica Tindeland, Foto: Terje Rudi

Haugesund, byen med rom for alle.

Som byens liberale parti er vår visjon for Haugesund å skape en by med rom for alle, en by som gir deg størst mulig frihet, der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Les hva Haugesund Venstre vil få til i neste fireårsperiode.

Haugesund Venstre Program 2019