Villsvin må utryddes i norsk fauna – leserbrev av Ulf T Kolstad Smaalenenes Avis 24.04.19

Ulf Kolstad, Foto: privat

Villsvin må utryddes fra norsk fauna

Leserbrev av Venstres 2. Kandidat Ulf T Kolstad, Smaalenenes Avis 24.04.19

Villsvin er bærere av Afrikansk svinepest, Salmonella, parasitter og trikiner.

I dag finnes 1000 villsvin i norske skoger, om 15 år øker bestanden til 40.000 dyr og 25 år etter dette til 200.000 dyr.

Sykdommene villsvinene bærer er farlige for både dyr og mennesker. Afrikansk svinepest er 100% dødelig. Det finnes ingen behandling for sykdommen og det finnes ingen vaksiner.

Vi vet at våre dyrebesetninger i dag har en meget god smittebeskyttelse.
Men faren for afrikansk svinepest fra villsvin til tamsvin og andre dyrehold vil øke og mennesker vil bli smittet dersom villsvinstammen kommer ut av kontroll.

Dyrebesetninger som nytter høy, halm eller flis til besetningene henter dette fra jordene og skogen. Det skal bare litt avføring fra et smittet villsvin før sykdommen sprer seg.

Det Europeiske Mattilsynet beregner at afrikansk svinepest sprer seg i et tempo på om lag to kilometer i måneden med villsvin et som smittebærer.

Indre Østfold Venstre mener dette er den største utfordringen vi som landets største landbrukskommune vil møte om få år om intet gjøres. Faren for sykdommer i dyrebesetninger og overføring til mennesker vil bli stor.

Vi kan ikke vente. Villsvinbestanden må utryddes ved rettet nedskyting av bestanden av villsvin før den rekker å øke utenfor kontroll.
En plan for nedskyting etter modell av hvordan smittede reinsdyr nå tas ut systematisk for å hindre spredning.

En tilsvarende nedskyting av villsvin vil være mer utfordrende. Fordi Sverige har en bestand som er ute av kontroll allerede og vil komme med økende trykk mot våre grenser. Og at dyrene er sky nattdyr som hovedsakelig etablerer seg i skog og ikke i åpent landskap.

Men dette må ikke hindre at tiltak settes inn raskt.

Økt jakt ut over det som er tillatt i dag, skuddpremie og organiserte jaktlag er blant tiltak vi er villige til å sette inn i kampen.

Indre Østfold Venstre ønsker at vi og våre etterkommere skal være trygge på at helse og miljø i våre dyrebestander og i vår fauna. Vi skal kunne garantere trygg mat og trygg bruk av naturen i overskuelig fremtid.

Noe annet er ikke akseptabelt. Kommune, region og Regjering må i fellesskap iverksette tiltak nå.
Unntak fra jaktloven, avskytingsplan, skuddpremier, lønnede jaktlag og forsterket overvåkning av grenseområdene må på plass. Vi kan ikke vente.

 

Ulf T Kolstad
2. kandidat Indre Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**