Fødeavdelingen tema i møte med stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad

Bild fra v.: varaordfører Ragnhild >Helseth (V), ordfører Kjell Neergaard (Ap), stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad, Pål Farstad (V), Asgeir Bahre Hansen (V) og jordmor Lise Brændeland, "Foto: Ksu Venstre"

Dette er et viktig kvinnepolitisk spørsmål, sa varaordfører Ragnhild Helseth da hun innledet møtet med stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad, Venstres medlem i helsekomiteen. Fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus var tema på møtet som ble avhold i Formannskapssalen ved rådhuset i Kristiansund torsdag 24.april.

Møtet kom i stand på initiativ fra Venstre, idet Carl-Erik Grimstad og Pål Farstad var på rundreise i Møre og Romsdal. Ordfører Kjell Neergaard ble invitert med som Orkideleder. Jordmor Lise Brændeland var invitert til å være med og legge frem sitt syn som tidligere ansatt som jordmor ved fødeavdelingen. Fra Venstre lokalt møtte fylkesordførerkandidat Pål Farstad, lokallagsleder Asgeir Bahre Hansen og varaordfører Ragnhild Helseth.

Mål for møtet
Mål for møte var å gi en status om situasjonen for fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus og også
kort nevne rehabiliteringstilbudet i Helse Møre og Romsdal, og de planlagte nedskjæringene i Aure.

Signaler fra regjeringspartiene
Grimstad fortalte at det er tett kontakt mellom de fire regjeringspartiene, og han har nær kommunikasjon med representantene fra Møre og Romsdal; Steinar Reiten (KrF), Vetle Lie Soleim (H) og Sylvie Litshaug (FrP) om saker knyttet til helseforetaket.

Regjeringen gir bedre lånevilkår til sykehus
Grimstad opplyste i starten av møtet at han sammen med Høyres Vetle Lie Soleim hadde sendt ut en pressemelding samme morgen som i stor grad angår finansiering av SNR på Hjelset. Regjeringen vil forlenge den maksimale avdragstiden i lånebetingelsene for helseforetak fra 25 til 35 år. Fra oppslag i tk.no samme dag siteres følgende:

-Det er anslått at for Møre og Romsdal vil dette bety en lavere budsjettbelastning på 30 millioner etter at prosjektet SNR er realisert. For et heleforetak som er hardt presset på økonomi vil dette være svært positivt, skriver Venstres stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen Carl-Erik Grimsdat i pressemeldingen

Løpende kontakt med helsepolitisk talsperson og Venstre lokalt
Carl-Erik Grimstad har fått løpende orienteringer fra Venstre lokalt om situasjonen ved Helse Møre og Romsdal. Det gjelder både situasjonen for fødetilbud, og spesialisert rehabilitering i Aure og i Volda.
Årsmøteuttalelse fra Kristiansund Venstre, flere leserbrev fra Ragnhild Helseth som varaordfører og fylkesleder, og Asgeir Bahre Hansen som lokallagsleder, og lenker fra oppslag i TK om saken, alt dette er kjent for Grimstad

Fødeavdelingen en tverrpolitisk utfordring
– Vi ser på denne saken om fødeavdelingen som en tverrpolitisk utfordring. For Venstre sin del ligger mulighetsrommet i det at vi er et regjeringsparti, og vi håper gjennom å gi innspill til vår helsepolitiske talsperson så kan vårt syn bringes inn i helsekomiteen og videre inn i regjering og spesielt helsedepartement. Vi ber om at Grimstad overbringer signalene fra møtet her til helseminister Høie. Det sa varaordfører Ragnhild Helseth i innledning til møtet.

Bunadsgeriljan
Det vil være godt kjent at det er kommet sterke reaksjoner på hele Nordmøre på styrts vedtak i HMR om å slå sammen fødeavdelingene ved Kristiansund og Molde, og legge den til Molde sykehus.

Bunadsgriljan er blitt landskjent. Nordmørsbunaden – i første rekke er det kvinnene, men også mange menn etterhvert, som har trukket i stasplagget og vist sin motstand mot vedtaket. Bunaden har blitt tatt frem igjen som et protestplagg slik det også har vært tidligere i historien.

Medieoppslag etter møtet

Helsepolitisk talsmann: Dette dreier seg om dårlig ledelse. Ja, det vil jeg faktisk si tk.no 25.04.19

Gir bedre lånevilkår til nytt sykehus – enklere å realisere SNR. tk.no 25.04.19


På bilde fra v.: : stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad, Pål Farstad, Asgeir Bahre Hansen og Lise Brændeland.

Bunadsgerlijan.Varaordfører Ragnhild Helseth
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**