Elvebakken sykehjem må bestå til omsorgssenteret står klart i 2021

Sykehjemspasienter på Elvebakken sykehjem er fratatt sin lovmessige rett til å klage før flytting til dobbeltrom gjennomføres. , Foto: Alta Venstre

Vi kan ikke legge ned sykehjemsplasser før vi har nye å tilby, sier Trine Noodt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

At Alta kommune skal legge opp til storstilt bruk av dobbeltrom ved sykehjemmene er direkte uverdig. Alta Venstre mener at planen om å flytte 11 pasienter fra Elvebakken sykehjem inn på dobbeltrom ved andre sykehjem må stanses.

Å legge opp til storstilt bruk av dobbeltrom er direkte uverdig, sier Trine Noodt

– Politikerne har tidligere sagt sagt nei til storstilt bruk av dobbeltrom. Det skjedde da rådmannen ville spare penger på å legge ned Kåfjord sykehjem. Det aksepterte vi ikke da, og det kan vi ikke akseptere nå, sier Venstre sin ordførerkandidat Trine Noodt.

Alta Venstre er klar på at beboerne på Elvebakken sykehjem må få bli der frem til det nye omsorgssenteret står klart, hvis alternativet er å ta i bruk dobbeltrom ved andre sykehjem. Vi kan ikke forsere en prosess med å omgjøre Elvebakken sykehjem til et demenssenter når konsekvensene for de eldre blir så dramatiske som det nå viser seg. At 30-40 eldre må dele dobbeltrom er ikke ønskelig og ikke verdig. Mange av rommene er i tillegg bygd som enkeltrom, og er derfor ikke egnet for at to personer skal kunne bo på.

Har ikke sagt ja til å flytte beboerne inn på dobbeltrom ved andre sykehjem.

Det er helt klart at konsekvensene av å omgjøre Elvebakken sykehjem til et demenssenter før omsorgssenteret står ferdig ikke er belyst, eller opplyst om i noe saksfremlegg så langt.

– Jeg har lest gjennom alle protokollene til kommunestyremøtene for å finne ut når dette ble vedtatt. Det eneste konkrete jeg finner er i et vedlegg til saken om omstillingsprosjektet som kommunestyret behandlet i september 2018. Der står det at en skal gjøre om åtte plasser ved Elvebakken sykehjem til bolig. Det er ikke nevnt med et ord hvor de åtte beboerne skal flyttes. Ordet dobbeltrom er ikke nevnt med et eneste ord. Jeg synes på ingen måte at politikerne er gjort klar over at det er storstilt bruk av dobbeltrom som er alternativet, sier Noodt.

Spesielt ille å plassere demente på dobbeltrom.

Det er spesielt ille at kommunen med viten og vilje plasserer demente pasienter på dobbeltrom. Dette er ikke akseptabelt i det hele tatt. Dette er helt uverdig og skal ikke finne sted. Mennesker som i utgangspunktet er i ferd med å miste grep om tilværelsen, og selv ikke kjenner igjen sine nærmeste, skal ikke måtte bo på rom med fremmede med all den utrygghet det skaper.

Vil løfte saken politisk.

Allerede på formannskapsmøte 8.mai vil Venstre løfte saken inn for politisk diskusjon. Vi vil utfordre ordføreren i denne saken i formannskapet, og ut fra det svaret vi får, så vil vi vurdere om vi må løfte den inn for kommunestyret for å få fattet nødvendige vedtak om å utsette å gjøre om Elvebakken sykehjem til et demenssenter til omsorgssenteret står ferdig i 2021.

– Jeg fatter ikke at det går an å ta så lett på hele saken som politisk ledelse i kommunen gjør. Å skjule seg bak ordet midlertidig er i dette tilfellet helt feil. Det kan ta opptil 2 år før omsorgssenteret er klart til innflytting. Da er det ikke lengre “midlertidig” for mange av de som bor på sykehjem i dag. Det er derfor oppsiktsvekkende at politisk ledelse prøver å bagatellisere dette uverdige tilbudet som en nå er i ferd med å innføre, sier Trine Noodt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**