Hele Norge rydder

Fylkestingsrepresentant Tove Eivindsen, Foto: Liv Aarberg/Venstre

Innlegg skrevet av fylkestingsrepresentant Tove Eivindsen (V) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**


Sesongen for strandrydding er i gang. Din innsats er avgjørende for å redusere skadene fra plast i naturen, og vi oppfordrer alle til å bidra i Trøndelag.

I fjor plukket frivillige mange hundre tusen tonn plast fra norske strender og elvebredder. Innsatsen er helt uvurderlig.

Plast i naturen er ødeleggende på minst tre måter:

– For det første kan dyr bli skadet når de vikler seg inn i fiskegarn, kabler eller annet avfall.

– For det andre kan fisk, dyr og fugl forveksle plastbiter med mat. Plasten kan sette seg fast i halsen eller havne i magen og hindre næringsopptak.

– For det tredje kan små plastpartikler med kjemikalier og miljøgifter tas opp i næringskjeden og ende på middagsbordet vårt. Dette er den mest usynlige, men kanskje den farligste skadevirkningen, selv om vi foreløpig ikke vet nok om hvordan dette kan påvirke helsen vår.

Plast forsvinner egentlig aldri, den brytes bare ned i mindre og mindre biter, til stor potensiell skade for dyr og mennesker. Vi bor i et land med fantastisk natur, men naturen er sårbar. Derfor er det viktig at vi sammen bidrar til å løse problemet. Vi må bruke mindre, kaste mindre og rydde mer.

Gjennom «Strandryddedagen» har vi i Trøndelag, Venstre og flere tusen andre frivillige ryddet sine lokale strender både langs kysten og i innlandet. I 2017 ryddet nordmenn over hele landet 1 400 tonn marint avfall!

Vi må også kvitte oss med plasten før den når havet. Regjeringen med Venstre i front vil forby visse typer engangsplast, som plastbestikk, q-tips og sugerør.

Strender fulle av plast er utrivelige å ferdes på. Men strandrydding er først og fremst viktig for miljøet. Det var Venstre som opprettet budsjettposten med tiltak mot marin forsøpling i 2015. Den var da totalt 10 millioner kroner. I 2019 er den økt til 65 millioner kroner, fordi vi tar vare på naturen og prioriterer den i statsbudsjetter.

Vi har også fått gjennomslag i regjering for at Norge skal bevilge 400 millioner kroner i 2019 til det internasjonale arbeidet med plast i havet, blant annet for å få på plass god avfallshåndtering i flere land.

Enormt mange nordmenn blir med å rydde i løpet av strandryddeuken, og Venstres prioriteringer i budsjettene viser seg nå. Miljødirektoratets tilskuddsordning har bidratt til en fremvekst av aktører som tar et lokalt og regionalt ansvar for organisering og gjennomføring av opprydding. Det utgjør grunnmuren i denne ukens strandryddeuke, sammen med aktører som Hold Norge Rent.

Vi håper at du blir med og vil rydde på lørdag, og at vi slår fjorårets deltakerrekord i strandrydding da 90.000 deltok. Ta med dere ryddeutstyr og få med venner og familie – det er gøy å ta vare på naturen. Vi sees på lørdag!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**