Hvorfor ønsker man å bygge en storskole i Bossekop til elever som ikke finnes?

- På tide å la foreldrene ved Komsa skole få komme med sin mening. sier Johanne Sundmann., Trine Noodt

Arbeiderpartiet i Alta er i ferd med å bygge en storskole i Bossekop som vil ha ca 175 ledige skoleplasser. Dette i tillegg til at Gakori skole, som er 1,2 kilometer unna nye Bossekop skole, vil ha ca 95 ledige plasser. Totalt vil det gå 715 elever på disse to skolene, mens det er 990 skoleplasser tilgjengelig. Mer enn hver fjerde skoleplass (270 skoleplasser) vil det ikke være elever til.

Dette er ikke fornuftig bruk av de knappe ressursene som Alta kommune har. Vi kan ikke bygge store prestisjebygg som det ikke finnes elever til. Nå er det på tide å stoppe dette prosjektet mens det ennå er tid.

Samtidig har vi en bydel som er i kraftig vekst. I Saga fødes det nå i snitt ca 40 barn i året.

Dette tallet vil øke når de nye store boligfeltene i Sagaområdet realiseres. Så om 3-5 år er det sannsynlig at det fødes 50 barn i året i dette området. På Saga skole har vi kun plass til 25-28 elever på hvert klassetrinn. Dette vil medføre at vi vil mangle skoleplasser til 150-175 elever som naturlig hører til Saga skole. Da er det helt åpenbart at det Alta kommune må gjøre er å bygge ut Saga skole, og ikke bygge en storskole til elever som ikke finnes i Bossekop.

Kostnaden ved storskolen i Bossekop vil ha samme kostnadsramme som å bygge ut skolen i Saga og ruste opp skolene på Komsa og i Bossekop. Ved å velge en slik løsning vil en sikre gode attraktive skolebygg til elevene i Saga, Komsa og Bossekop.

Alta Venstre vil derfor:

  • Utvide Saga skole slik at de kan ha 2 klasser på hvert klassetrinn (ca 400 elever).
  • Ruste opp Komsa skole.
  • Ruste opp Bossekop skole.

Og så er det viktig å ha med seg at det er absolutt ingen som ønsker en storskole i Alta. Dette viser forespørselen som Alta kommune sendte ut våren 2017. Det var ikke en eneste av de mange svarene som var positiv til å bygge en storskole.

Johanne Sundmann

Fjerdekandidat kommunevalget

Alta Venstre