Tønsberg Venstre mobiliserer til valgkamp

Tønsberg Venstres førstekandidater Suzy og Håvar er klare til valgkamp., Liv Aarberg
Ordførerkandidat Suzy Haugan

Tønsberg Venstre er godt igang med valgkampen som skal gå frem til lokalvalget 9. september. En stor og inspirert gjeng er klar for å gå ut og spre Venstres liberale, sosiale og grønne visjoner. Valgprogrammet er klart, og nå skal en fullstendig versjon ut på nett, og en forkortet versjon trykkes opp. Gled dere, venstrefolk! Får vi god oppslutning gjennom valg, så vil Tønsberg bli en varmere, rausere og grønnere by.

Biologisk mangfold er en av våre viktigste saker, og biene er vår maskot. Venstrefolk er ute på dørbank og invitasjon til dialog, og blir veldig godt mottatt. Våre sentrale politikere fra Storting og regjering reiser rundt og besøker lokallagene, og lokalt besøker vi lokale næringslivsaktører, skoler osv.

Våre to toppkandidater er Suzy Haugan og Håvar Bettum, og de blir å treffe mange steder i Tønsberg og Re utover våren og høsten. Tønsberg Venstre inviterer også til liberal kafé på biblioteket hver måned, og er på Tønsberg Torv på lørdager.

Følg oss på facebook for oppdaterte aktiviteter, https://www.facebook.com/tonsbergvenstre/

Kontakt oss om du har innspill til politiske saker, forslag til arrangementer på tlf. 92883288