Flere svømmedyktige med Venstre

Abid Raja og Ingunn Herstad Hensel, svømmedyktige, Foto: Indre Østfold Venstre

Leserbrev Smaalenenes Avis, 11.05.19.

Nå venter en god sommer på de fleste av oss. Noen har allerede tatt sitt første bad i Glomma og opplevd det deilige med å være i vannet i fri luft. For de av oss som mestrer vannet. Å kunne klare å redde våre egne liv, om vi faller i vannet fra bryggekanten. Men slik er det ikke for alle.

Fakta er at Norge er dårligst av alle land i Norden hva kommer til svømmekunnskaper hos barn. Dette måles likt for alle 10-åringer i hele Norden. Kun 50 prosent av norske 10-åringer er svømmedyktige.

Venstre inviterte samtlige aktører i Svømme-Norge til Stortinget med spørsmål om hva Venstre kunne gjøre for å ruste barn bedre for svømmeopplæring. Svaret var at opplæringen må starte tidlig. Helst allerede i barnehagen. Med disse klare anbefalingene tok vi initiativ til en helt konkret ny ordning som vi med hånden på hjertet kan si har kommet på plass takket være oss i Venstre.

Ordningen er gratis svømmeopplæring i barnehagene. Venstre har sikret hele 66 millioner kroner til svømmeopplæring for de eldste barnehagebarna, femåringene, årlig! Søkeprosessen går via Fylkesmannen og svømmeeksperter bidrar til opplæringen. Alle utgifter med dette dekkes av staten over statsbudsjettet. Det er ingen skjult egenandel med liten skrift.

Mange kommuner og barnehager benytter seg ikke av tilbudet. Det er ikke godt nok. Vi har ikke råd til at våre barn drukner i lek. Ordningen er gratis. Alle kommuner og alle barnehager bør benytte seg av tilbudet.

Glomma

En av oss, og kanskje den mest dumdristige, deltok i tv-programmet 71 grader nord i 2011 og fikk da føle på kroppen hva manglende svømmekunnskaper kan føre til. Utfordringen var å hoppe fra en båt og svømme i land. Null problem! Umiddelbart etter kontakten med vannflaten kom panikken. Å selv feilaktig tro at man kan svømme, attpåtil i urolig sjø, var ikke et godt utgangpunkt. Manglende svømmekunnskaper gjorde møtet med vannet til en sterk påkjenning. Ikke lenge etter ble ny svømmeopplæring gjennomført og i midten av 30-årene kom svømmeferdighetene endelig på plass.

Den andre av oss, og den mest badeglade lokalpolitikeren i Indre Østfold, har gjennom mangeårig tidligere engasjement i den lokale svømmeklubben og svømmekretsen sett ansiktsuttrykket til hundrevis av barn, unge og voksne når de tar sitt første svømmetak. Og jobber iherdig videre for et nytt basseng i Mysen. Det skal finnes gode svømmeopplæringstilbud lokalt i alle deler av den nye kommunen.

Som rikspolitiker og lokalpolitiker skal vi sammen gjøre en innsats for å få alle våre barnehager med på ordningen. For ambisjonen må være at Indre Østfold kommune skal bli best av alle kommuner i hele Norden!

 

Abid Raja,

stortingsrepresentant for Venstre og svømmedyktig i en alder av 35 år

Ingunn Herstad Hensel,

ordførerkandidat for Indre Østfold Venstre og svømmedyktig i en alder av 6 år