Gode kulturtilbud viktig for attraktivitet og bolyst

Anne-Brit Skjetne

Anne-Brit Skjetne mener at gode kulturtilbud er en viktig del av vertskommunerollen for Nord universitet

Innlegg av Anne-Brit Skjetne – leder i Levanger Venstre

Et flertall i kommunestyre, bestående av bl.a. ordfører og varaordfører, stemte ned forslaget om å bygge ny kino og nytt bibliotek .Kinoen er lagt ned, biblioteket sliter med gamle ,nedslitte og uhensiktsmessige lokaler. En kultursal mangler.

Levanger er Nord Universitets nest største studiested med ca 2000 studenter. Levanger med sine 20 000 innbyggere. Levanger med et bredt og mangfoldig kulturliv, har ikke kino, kultursal eller et funksjonelt bibliotek.

Det er nesten ikke til å tro!

Biblioteket er det mest brukte kulturtilbudet i kommunen med ca 75 000 besøkende årlig. Biblioteket i Levanger er ikke bare et sted der en låner bøker. En hel rekke arrangementer for barn og voksne, ca 150, arrangeres årlig. En kulturell møteplass av stor betydning for hele kommunen. Skolebyen Levanger må ha en kino som dekker dagens krav og er konkurransedyktig.

Debatten om strukturendringer ved Nord Universitet pågår for fullt. Uten å ta stilling til de endringen som rapporten fra ledelsen ved universiteten foreslår, så er det viktig at vertskommunen Levanger nå er på tilbudssiden. Vi vet at gode kulturtilbud er en viktig begrunnelse for valg av bosted. Det gjelder både fagfolk og studenter!

Saken om bygging av ny kino og nytt bibliotek må komme opp på sakskartet snarest mulig, og vedtas. Kultursal med inn i samme saksutredning. Om nødvendig kan dette realiseres i flere byggetrinn der kino og bibliotek realiseres først.