På tide å tenke nytt i organiseringen av tomtepolitikken

Alta kommune trenger et et eget tomteselskap for å få frem nok tomter i kommunen., Foto: Trine Noodt

Alta kommune har ikke klart å levere nok tomter til de som ønsker å bygge egen bolig i Alta. Dette har vært en stort, og økende, problem de siste 15 årene. Når Skogheim nå legges ut med 30 tomter i Saga, så var det 307 søkere til disse tomtene. Slik kan vi ikke ha det. Det kan ikke være slik at ungdom som ønsker å bygge sitt eget hus i Alta må vente i 5-10 år for å bli tildelt en tomt. Dette må det tas grep om for å få endret. Målet må være at de som ønsker å bygge egen bolig i Alta får tilbud om egen tomt innen rimelig tid.

Viktig at vi til enhver tid har minst 100 ledige boligtomter, sier Tommy Hæggernæs

Etablering av et kommunalt tomteselskap.

– Venstre har lenge ønsket å få etablert et kommunalt tomteselskap i Alta.
Et tomteselskap som skal være en pådriver, tilrettelegger og medspiller for å bygge det gode Alta, sier Tommy Hæggernæs, 2. kandidat for Venstre til kommunevalget..

Selskapet skal kun ha en oppgave; nemlig å få frem byggeklare tomter. Å etablere et tomteselskap, som skal få frem minst 100 byggeklare tomter årlig, vil medføre at en vil ta unna køen av tomtesøkere i løpet av 3-4 år. Dette må være en prioritert oppgave for kommunen. En oppgave som må finne sin løsning.

Dagens organisering har spilt falitt.

Vi har nok av eksempler på at tomteprosjekter (Ressebakken, Kåfjord, Svennbakken/Falsen, Skogheim), som har vært politisk vedtatt, nesten ikke har hatt noen fremdrift i løpet av 3-4 år. Vi må derfor se på nye muligheter å organisere dette arbeidet på. Det er heller ikke nødvendig å finne opp kruttet på nytt. Sandnes tomteselskap har vært en suksess, og det er bare å se til dem for å finne en god organisering av en slik oppgave.

Alt for høye tomtepriser i Alta.

De siste årene er det ikke blitt uvanlig at tomtene koster 1-1,5 millioner kroner. Årsaken er enkel. Det reguleres ikke nok eneboligtomter i Alta. Vi må derfor få på plass 3-4 nye store kommunale felt der det planlegges minst 100 boliger i hvert felt. Målet må være at en regulert tomt, med opparbeidet infrastruktur (vei, vann, lys etc.), ikke skal koste mer enn 500 000 kroner.

– Dette kan vi kun få til hvis tilfanget av tomter økes dramatisk fra dagens nivå. Her må Alta kommune ta ansvar og gjøre de nødvendige grep for å få det til. Alta Venstre vil derfor etablere et kommunalt selskap som få fart på tomteproduksjonen i Alta, sier Hæggernæs.