Åpent møte om EØS-avtalen

Europaparlamentet

Levanger Venstre arrangerer åpent møte om EØS-avtalens betydning for lokalt næringsliv. Mange gode innledere. Møtet holdes på Galleri Fenka torsdag 6. juni klokken 19.00.

Hvordan sikre og utvikle nye arbeidsplasser i privat næringsliv i distriktet.

Mesteparten av alt som eksporteres fra Norge går til EU. Å si nei til EØS er å gamble med norske arbeidsplasser og velferdsstatens fremtid

  • 80% av alle varer vi selger til utlandet selges til EU
  • 60% av alle varer vi kjøper fra utlandet kommer fra EU.
  • Felles regler gjør det enklere og billigere å handle med EU-landene
  • Uten EØS-avtalen blir varene vi eksporterer mindre konkurransedyktige.
  • EØS-avtalen gir Norge tilgang til EU’s forskningsprogrammer og miljøer og bidrar derfor til innovasjon og nytenkning i norske bedrifter.

Produksjonen av det vi eksporterer til Europa foregår over hele landet. Mange av de eksportrettede bedriftene, som gir arbeidsplasser og bidrar til vår verdiskaping, ligger i distriktene.

Det er urealistisk å håpe på at Norge som et lite land kan få en handelsavtale med EU som sikrer våre interesser på samme måte som EØS-avtalen.

Brexit har vist at EU ikke lar noen land få i pose og sekk, selv ikke Storbritannia med sine 66 millioner innbyggere får en handelsavtale som sikrer deres økonomiske interesser.

I et åpent møte 6. juni på Fenka, kl. 1900,

vil EØS-avtalens betydning for lokalt næringsliv i Levanger bli belyst av næringslivsledere.

Lasse Kjønstad, dgl. leder Ytterøykylling.

Morten Lund, dgl. leder Flatanger/Åsen settefisk.

Knut Dreier, dir. Moelven van Severen.

Geir Tore Leira, dgl. leder Innherred Renovasjon.

Direktør for NHO Trøndelag, Tord Lien, innleder: Hvorfor er Europa viktig for velferd og velstand i distriktet.

 

VELKOMMEN!

Levanger Venstre.