Nei til utbygging av vindmøller på land

Lesarinnlegg i Synste Møre mai 2019 frå David Lien, 2. kandidat Vanylven Venstre

Vindkraft brer stadig om seg, og vårt nærområde er utpekt av Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) som et gunstig område å bygge ut vindkraft. Denne vindkraftplanen, hvis den blir realitet, vil forårsake store inngrep i naturen. Store urørte natur og friluftsområder vil bli berørt. Hytteområder vil bli berørt, og områder vi bruker til rekresjon vil forsvinne.

Vanylven Venstre er sterk motstander av fortsatt utbygging av vindmøller på land. For å møte det grønne skiftet må vi produsere mer fornybar energi, men rasering av uberørt natur er ikke veien å gå. Hvis de eksisterende vannkraftverkene oppgraderes og fornyes kan mye hentes inn. Oppgraderingen av kraftstasjonen i Lysebotn i Rogaland økte kraftproduksjonen tilsvarende strømforbruket til 10.000 husstander.

Et annet område er havvind, og da fortrinsvis flytende vindmøller som bør bli et satsingsområde. I følge professor i oceanografi ved Universitetet i Bergen, Tore Furevik er mulighetene mye større for havvind, og utbygging fører til langt mindre inngrep. I et område på 80 x 80 km vil en kunne produsere like mye energi som produseres av samtlige vannkraftverk i Norge.

Flytende vindmøller er utprøvd flere plasser, både i nordsjøen og lenger syd mot Portugal med gode resultat. Ved å trekke veksel på offshoreindustrien innehar Norge den ekserpertise og redskapen som skal brukes ved oppankring av flytende vindmøller. Det samme gjelder når det skal legges kraftkabler.

Utbygging av havvind har tidligere blitt avvist med at det er for dyrt. Dette stemmer ikke lenger. Teknologien har utviklet seg i takt med utbyggingen og prisene er nærmere halvert, samt at man får større effekt ut av hver vindmølle.

Equinor har sett mulighetene og har søkt om å få bygge flytende vindmøller ved Snorre og Gullfaks for å forsyne oljeplatformene med strøm. Dette kan redusere CO2 utslippene med 200.000 tonn i året.

Vanylven Venstre jobber for en grønnere hverdag for alle, men det skal ikke gå på bekostning av naturen.