Vi dropper eiendomsskatt!

Leder Arild E. Helgøy (t. venstre) og listetopp Juilan F. Osorio i Sandnes Venstre skifter kurs og fjerner eiendomskatt fra lokallagets program. , Foto: Trond Eirik Olsen

Vi i Sandnes Venstre mener at Sandnes ikke skal ha eiendomsskatt. Vi mener at så lenge kommunen har rom til å gi innbyggerne de tjenestene de har krav på gjennom langsiktig økonomistyring og gode prioriteringer så ser vi ingen grunn til å ta denne i bruk. Vi har derfor valgt å fjerne eiendomskatten fra programmet vårt i kommende periode.

Eiendomskatten har vært en het potet i lokallaget lenge og vi har hatt en lang debatt på dette. At endringene kommer nå er naturlig ettersom vi legger fram et nytt program for 2019-2023. Eiendomskatt er ikke i tråd med Venstres linje og grunnverdier og så lenge vi kan gi innbyggerne de tjenestene de har krav på uten å måtte ty til eiendomskatt så vil vi droppe denne.

Les hele vårt program her!

Vi ønsker å fremme langsiktig økonomisk politikk for kommune med god budsjettstyring der det legges opp til høy kommunal egenfinansiering av investeringer. Dette er krevende, men vi vil mener vi skal få dette til uten at det skal gå på bekostning av tjenester som innbyggerne har krav på.

Vi var også i Sandnesposten, så ta en titt på artikkelen.