Interpellasjon ved. omlegging av FV17 Storvika – Reppen

Meløy Venstre
Ordførerkandidat for Meløy Venstre stiller i dagens kommunestyre med interpellasjon ved. omleggingen av fylkesvei 17, Storvik – Reppen i dag den 13. juni. Spørsmålet lyder følgende:
page1image34183472