Viktige gjennomslag for Harstad Venstre!

Even Aronsen, Maria Serafia Fjellstad, Lena Bratsberg og Jan Fjellstad, Foto: Martin Kaarby

På det siste møtet før sommerferien har Venstre sikret mange viktige gjennomslag, blant annet til frisklivssentralen, multicultra og kunstforeningen.

Harstad Venstre sikret man fått på plass 300.000,- i driftstilskudd til Frisklivssentralen for at de skal kunne videreutvikle det viktige forebyggende arbeidet de gjør. Venstre har et stadig fokus på forebyggende helsearbeid, fremfor reperasjon. Andre seiere er 100.000,- til Multicultura, på plass vann- og avløp i Blåbærhaugen slik at sykkelparken kommer nærmere realisering, forprosjektering til ny Barnehage i sørbygda, 100.000,- til kunstforening, ny tråkkemaskin til folkeparken og listen fortsetter.

Under er innlegget ordførerkandidat Even Aronsen holdt i debatten.

“Ordfører, kommunestyre

Man jo starte med å si det som er sagt flere ganger før – Harstad kommune går godt. Men det er viktig å ha med seg videre de forbehold som er skissert i sakspapiret, for å kunne komme i balanse med årets regnskap. Det er viktig å ta med seg.

For noen dager sider kom jeg ved en tilfeldighet over noen leserinnlegg fra 2011 og 2012, altså før min tid i dette kommunestyret, som ga et helt annet inntrykk enn at det gikk bra. Den endringen vi har sett gjennom posisjonens arbeid med å få økonomien på rett kjøl gjør at vi nå kan høste noen frukter. Noen store, noen små – men alle vel så viktige for innbyggerne i Harstad.

For Venstre sin del er det spesielt de 300 000 ekstra man har fått på plass til frisklivssentralen en seier. Vi har hele veien vært opptatt av forebyggende helse og her gjør frisklivssentralen en utrolig viktig jobb. Ved å lage lavterskel, bredt tilbud har de nå nådt grensen for hvor mange de kunne tilby aktivitet. Med pengene som kommer på plass har de mulighet til å videreutvikle et allerede godt tilbud for å nå ut til ennå flere. Det er positivt for hver enkelt av dem som opplever å få et bere liv, men også fra et rent samfunnsøkonomisk perspektiv er det jo ikke til å legge under en stol at det er bedre med friske folk enn syke folk.

Et annet viktig gjennomslag for Venstre er tilskuddet på 100 000 til Multicultura. Det er et prosjekt som har utviklet seg langt utover å være bare et flott arrangement i året, til å ha et årshjul med flere aktiviteter som skjer. For Venstre er det viktig at vi ser på å få inn Multicultura i integreringsplan, som et led i integreringsarbeidet i Harstad kommune. Å skape arenaer hvor vi lærer hverandre å kjenne, her i gjennom kunstneriske uttrykk, er så viktig i den tiden vi lever i, hvor debatten blir stadig mer polarisert og uforståelig.

Vi er også glade for at samtlige partier har funnet rom til forprosjektering av ny barnehage i Sørbygda, og at det nå legges opp til ny skole på Bergseng. Ved sistnevnte er Venstre veldig glad for at vi støttet administrasjonen å utrede flere alternative plasseringer av en ny skole og ikke bare så på dagens plassering. Det ser vi at lønnet seg.

Digitalisering i skolen er positivt og et viktig supplement, men det er jo nettopp et supplement og derfor har det vært viktig at dette ikke skulle gå utover de to lærerstillingene. At man også får løst vann- og avløp borti Blåbærhaugen slik at sykkelparken kommer et steg nærmere realisering er svært gledelig.

Alt i alt er det store og små bevilgninger – men alle til det beste for Harstads befolkning”.