Kronikk: Ordet er optimisme!

Foto: Alexander Johnsen

Det er ikke alltid forandring fryder. Men om man evner å se muligheter fremfor begrensninger, kommer man langt når en ny kurs skal meisles ut.

Som nyinnflyttet i det som fra 2020 blir den nye storkommunen Holmestrand, oppfattet jeg raskt hvilke spenninger som lå igjen etter valget om sammenslåing. Det politiske klimaet var betent og folk var delt i synet på om man skulle gå til Drammen eller Holmestrand. Over hele landet har vi jo de siste årene sett eksempler på kommuner som motvillig har måttet slå seg sammen. Det er gjenstand for stor debatt og slik skal det være i et demokrati. Forandringer har vel uansett aldri vært lette å svelge for noen, være seg i det offentlige eller bedrifter.

Undertegnede har full forståelse for at slike store omorganiseringer ikke er en enkel affære, og ingen kan ta det for gitt at alt går smidig for seg. Kommunesammenslåinger har ikke bare en pragmatisk side, men også en mer kompleks identitetspolitisk side som er sterkt følelsesmessig forankret. Det skal man naturligvis respektere, og slike følelser nyanserer dessuten en ellers byråkratisk og teknisk tung materie. Men på en annen side kan vi ikke la følelsene ta helt overhånd i slike viktige prosesser hvor to skal bli til én. Min oppfatning er dessverre at den røde tråden siden sammenslåingen var et faktum, har handlet om hvilke av kommunene som skal ha hva og mest. Nei, vi må begynne å tenke mer enhetlig fremover.

I en tid hvor det stadig bygger seg opp mer pessimisme i verden, er det sannelig lett å grave seg ned. Vi i Sande og Holmestrand Venstre velger imidlertid å se på sammenslåingen med optimisme som utgangspunkt. For det er faktisk et valg å være optimist. Vi tror på at nye Holmestrand blir en landbruks- og kystkommune med fantastiske muligheter, som kan settes på kartet i den nye regionen Vestfold og Telemark. Med sin flotte natur og sentrale beliggenhet vil vi spesielt trekke frem storkommunens potensial for flere nyetableringer i næringslivet og som et attraktivt turistmål. Men skal vi nettopp klare å realisere disse fremtidsvisjonene må vi ikke bare ha politisk vilje til å gjennomføre, men også en god slump optimisme i holdningen. I Venstre ønsker vi å prege valgkampen vår med dette budskapet.

Niclaes Grønneberg Løken

2. kandidat, Sande og Holmestrand Venstre

(Denne kronikken stod på trykk i Sande Avis og Jarlsberg Avis 20. juni 2019)