Ap fratar elever valgfriheten

Dette har vært en spesiell uke; Ap ønsker å frata eller har allerede fratatt alle elever fra 6–19 år valgfriheten til å velge hvilken skole de skal gå på.

Jeg leser i OA at Stian Simensen, Ap, hevder at de kommunale skolene går glipp av 6,5 millioner fordi enkelte elever velger å gå på International School. Hvordan han har kvalitetssikret disse tallene vites ikke. Jeg antar at han vet at også Steinerskolen er privat, og jeg undrer meg på hvorfor han kun refererer til den ene av de to private skolene i Gjøvik.

Han er endog så freidig at han ber rektorene ved de private skolene ta samfunnsansvar – «ellers vil det gå utover de offentlige skolene.»

Hvilket samfunnsansvar er det så Simensen ber rektorene ta? Jo, han ber dem si nei til nye elever, klasser og trinn. Det vil si ingen mulighet til å velge noe annet enn den kommunale skolen lenger for foreldre og barn som ønsker et alternativ. Det er mange gode grunner til at enkelte ønsker en annen pedagogikk og/eller skolehverdag enn den kommunale skolen–ifølge OA 154 gode grunner.

OA forklarer saken godt–pengene følger elevene. Når de av ulike årsaker velger privatskole, ja da følger selvfølgelig pengene med for å dekke lærerlønninger og annet der. Og da har ikke den offentlige skolen utgiftene med elevene på samme måte. Alternativet til at pengene følger elevene er jo at kun de med veldig mye penger har frihet til å velge.

Rektoren ved Gjøvik International School påpeker at private skoler tar samfunnsansvar i å skape arbeidsplasser, gjøre Gjøvik til et attraktivt arbeidsmarked for for borgere med ulik bakgrunn. Dette mener Gjøvik Venstre det er grunn å gi rektoren og skolen honnør for–ikke kritikk slik Simensen fra Ap gjør.

Denne uken har vi også vært vitne til at Ap i fylkestinget har fratatt alle ungdommer i Oppland mulighet til å velge en annen videregående skole enn den nærmeste skolen som har linjen de ønsker å gå på. Det blir slutt på fritt skolevalg.

For Venstre er valgfrihet for den enkelte en viktig verdi.

Christin Guldahl Madsen, Gjøvik Venstre