Endelig – månedlig betaling av kommunale avgifter

I budsjettet i 2016 fremmet Venstre forslag om at det skulle bli mulig å betale kommunale avgifter månedlig istedenfor 3 ganger i året.
Det er krevende og unødvendig å få store regninger på mange tusen kroner – istedenfor å få anledning til å betale månedlig.
Alle andre regninger som strøm, studielån, husbanklån, telefon og lignende har tatt dette innover seg for mange år siden.
Men kommunenes praksis har ligget langt etter.
Det er derfor svært bra at Gjøvik kommune som en av de første i landet legger til rette for dette fra og med januar.
Dette vil særlig hjelpe de med trang økonomi og det vil føre til at månedene hvor man tidligere har fått regninger på 5000,- – 8000,- blir enklere å håndtere.