Ja til alt – til alle!

Ja til gratis skolemat til alle!

Ja til gratis SFO for alle!

Ja til gratis tannlege!

– uavhengig om du tjener 300.000,- eller 3 millioner.

AP’s landsmøte har vedtatt dette, men de sier ikke hvordan det skal finansieres.

Venstre mener dette er særdeles usosialt. Vi mener at lavinntektsfamilier skal få gratis tjenester som barnehage, SFO og tannlegebehandling – mer til de som trenger det mest.

Men å gjøre dette til universelle ordninger til alle vil være særdeles usosialt – vi må alle betale godene over skatteseddelen.

Innlegget også publisert i Oppland Arbeiderblad den 08. april 2019