Ønsker møte med minister

Leder i Vefsn Venstre, Franziska Wika og leder i Alstahaug Venstre, Hanne Nora Nilssen., Trond Wika

Alstahaug og Vefsn Venstre ønsker møte med forsknings-og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Følgende pressemelding er blitt sendt ut:

Det er et samlet Helgeland som med vantro opplever at rektor i Nord Universitet, Hanne Solheim Hansen, foreslår å legge ned studiestedene Nesna og Sandnessjøen. Dette til tross for massiv motstand fra hele Helgeland. Lokallagene i Venstre i Alstahaug og Vefsn er også skuffet og kritisk til den systematiske nedbygging av studietilbud som Nord universitet har foretatt på Nesna og i Sandnessjøen siden Nord Universitet ble etablert.

– Vi stiller spørsmålstegn ved om det som nå skjer er et brudd på fusjonsavtalen. Slik vi har tolket den skulle Nesna videreføres som en del av det fusjonerte universitetet. Med den innstillingen som nå foreligger, ser det ut som at det er ulik tolkninger av denne avtalen. Derfor ber vi om et møte med statsråden. Vi vil også diskutere muligheten for en fisjon, og deretter en sammenslåing med Universitetet i Tromsø, om det endelige resultatet blir slik innstillingen sier, sier Hanne Nora Nilssen, leder i Alstahaug Venstre.

I følge fusjonsavtalen mellom UiN og HiNe står det bl.a. at nåværende studiesteder skal styrkes og bli mer betydningsfulle i deres regioner. I pkt. 4 om de grunnleggende forutsetninger for fusjonen heter det at det fusjonerte universitetet skal bygges opp rundt eksisterende organisatoriske strukturer og infrastruktur for høyere utdanning i Nordland. Den fusjonerte institusjonen skal planlegges som et flercampusuniversitet, hvor dagens studiesteder videreføres som en del av det fusjonerte universitetet.

– Det har vært lærerutdanning på Nesna i over 100 år. Nesna har sørget for at vi har hatt lærere i grunnskolene rundt omkring i kommunene på Helgeland. Vi kan ikke sitte stille og se på at et styre, med et pennestrøk, stryker Nesna og bruker pengene til et femte doktorgradsprogram ved Nord universitet i Bodø. Hele Helgeland står samlet i denne saken, det er bare å se på antall høringsuttalelser, sier leder i Vefsn Venstre, Franziska Wika.

Høgskolen i Nesna var en av 24 statlige høgskoler i Norge. I 2016 fusjonerte høgskolen med Universitetet i Nordland som Nord universitet, Nesna.