Venstre vil ha kulturhus – og det haster!

Gjøvik Venstre vil at Musikk i Innlandet skal legges til Gjøvik. Det er nå vi kan få denne satsningen som kommer til å bety mye både for hele distriktet vårt. Lillehammer er som kjent film- og litteraturbyen, Hamar er teaterbyen – og nå kan endelig Gjøvik bli musikkbyen. Det vil si; det er vi på mange vis allerede, men kulturarbeidere og publikum fortjener bedre fasiliteter.

Et nytt kulturhus vil ikke bare huse Musikk i Innlandet, men vil bli en arena for alle som jobber med forskjellige kulturuttrykk.

Stadig får vi politikere i vårt distrikt høre at «Alt havner på Hamar og Lillehammer!» Sannheten er at dersom Gjøvik-distriktet skal gjøre seg gjeldende må vi tørre å gripe mulighetene når de er der – Venstre sier ja til kulturen! Og det er nyttig for velgerne å vite at Senterpartiet og Rødt ønsker å utsette kulturhus.

Vi ønsker de beste vilkår for kulturskolen vår. Lærere og elever ved kulturskolen vår har hatt kummerlige og uegnede lokaler altfor lenge. Det er på høy tid at de får bedre lokaler.

Kulturnæringer er den raskest voksende næringen i Europa – og også her lokalt ser vi hvordan kulturen vokser hvert eneste år. Dette gir mange viktige tilleggsgoder for distriktet vårt. Det gjør det selvfølgelig lettere å jobbe med kultur. Mye og god kultur appellerer til turister, både langveisfarende og fra områdene rundt oss. Det er med på å bygge et godt omdømme, og øker gleden og trivselen både for kulturarbeidere og publikum.

Attraktive kulturtilbud har vist seg viktige for å tiltrekke seg nye bedrifter og innbyggere. Holsterbro i Danmark er det mest kjente eksempelet på det. Der opplevde man sterk økonomisk vekst etter at man begynte å målrette satsing på kulturlivet.

Dette ønsker vi for Gjøvik-regionen også.