Kommunal luksusfelle med Arbeiderpartiet i spissen. Venstre sier STOPP!

Søndre Land kjøper barnehagetomt til kr 16 millioner., Foto: Oppland Arbeiderblad

Mandag 24.06.2019 vedtok kommunestyret å erverve en tomt for ny barnehage til en pris av kr 16 000 000! Kjøpet omfatter tomt til barnehage, aktivitetsbygget, vann og avløp, samleveg og et stabbur.

Byggekostnadene for en ny barnehage er estimert til kr 46,5 millioner. Totalt kommer den nye barnehagen på kr 62,5 millioner, uten at kommunestyret har vurdert struktur opp mot kommunens overordnete styringsdokument: Samfunnsplanen. Til orientering kostet Svingen barnehage i Fluberg i underkant av kr 30 millioner. Det ligger ingen forpliktelser på utbygger med tanke på å bygge ut området i vedtaket som er fattet. Søndre Land Arbeiderparti, som står i spissen for flertallet i Søndre Land, satser stort på at utbygger finner det kommersielt lønnsomt å bygge ut disse tomtene.

Venstre sier stopp!

  • Søndre Land må tilpasse utgiftene til inntektene for å unngå en kommunal luksusfelle!
  • Søndre Land må ta vare på sin historie og identitet!
  • Søndre Land må rigge barnehagetilbudet slik at småbarnsfamilier kan bo i Søndre Land, selv om de jobber i nabokommunene!

 

Søndre Land Venstre