Kontaktinformasjon

Styret i Øygarden Venstre valde på årsmøtet i 2023 er:

Leiar:
Elizabeth Toft Erichsen
E-post: [email protected]
Mob: 47338178

Nestleiar:
Brith Ediassen

Kasserar:
Ellen Pedersen

Styremedlem:
Remi Lønøy

Styremedlem:
Børge Haugetun

1.vara:
Rune Kobbeltvedt